Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  WUP Zielona Góra
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
minus DANE ADRESOWE
minus KONTAKT DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
plus OSOBY KIERUJĄCE
minus WYDZIAŁY i PRACOWNICY
plus STATUT
plus REGULAMIN ORGANIZACYJNY
minus ZADANIA WUP
plus CO I JAK ZAŁATWIĆ W URZĘDZIE?
plus REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
minus REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ
minus WOJEWÓDZKA RADA RYNKU PRACY
plus SKARGI, WNIOSKI I PETYCJE
minus SPOSOBY KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WUP DLA OSÓB UPRAWNIONYCH (GŁUCHYCH I GŁUCHONIEWIDOMYCH)
 RODO
minus REALIZACJA PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ
 PRACA W URZĘDZIE
plus Nabór zakończony
plus Nabór aktualny
 OFERTY PRACY
minus Oferty pracy w kraju
minus Oferty pracy za granicą
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Regulamin zamówień publicznych
plus Zamówienia poniżej 30 000 euro
plus Zamówienia powyżej 30 000 euro
plus Archiwum
plus Plan zamówień
 OGŁOSZENIA
minus Przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego marki Peugeot 407, rocznik 2007
minus OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERÓW - subregion Zielonogórski
minus OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERÓW - subregion Gorzowski
minus REGULAMIN W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH- subregion Zielonogórski
minus REGULAMIN W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH- subregion Gorzowski
minus Ogłoszenie w sprawie możliwości nieodpłatnego przekazania innej jednostce , składników rzeczowych majątku ruchomego
 STATYSTYKA I ANALIZY
minus Informacje miesięczne
 PLANOWANIE PRACY
minus 2019
minus 2018
minus 2017
minus 2016
minus 2015
minus Procedura planistyczna
 KONTROLE STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI WUP
minus 2018
minus 2017
minus 2016
minus 2015
minus 2014
minus 2013
minus 2012
minus 2011
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza dla użytkowników Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
 INNE
minus Redakcja biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 FUNDUSZE EUROPEJSKIE
minus RPO-LUBUSKIE2020
minus POWER
 PROJEKT: „ROZKRĘCAMY SPOŁECZNY BIZNES”
minus Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego
 SPRAWOZDANIE FINANSOWE
minus 2019
minus 2018
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przypominamy, że każda instytucja szkoleniowa wpisana do Rejestru ma obowiązek poinformować Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w 2011 roku poprzez zaktualizowanie danych zawartych we wcześniej złożonym wniosku, w terminie od 1 do 31 stycznia 2011 roku (na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. (§ 4, ust. 1) w sprawie Rejestru Instytucji Szkoleniowych).

Z uwagi na to, że we wniosku instytucja szkoleniowa musi podać dane za cały rok 2010, wnioski należy nadsyłać wyłącznie w styczniu 2011 roku a nie w terminie wcześniejszym.

Aktualizacji można dokonać na dwa sposoby:

1. Wypełniając formularz elektroniczny dostępny na stronie http://ris.praca.gov.pl. (Instytucja szkoleniowa --> Aktualizacja danych) który po wydrukowaniu i podpisaniu przez osobą kierującą instytucją szkoleniową należy złożyć osobiście lub przesłać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze pocztą zwykłą,
• do zalogowania się na stronę potrzebny jest numer REGON instytucji oraz „Kod dostępu”, w przypadku nieznajomości „Kodu dostępu” prosimy o kontakt telefoniczny w celu jego odzyskania,
• po zalogowaniu się należy wypełnić ponownie tylko te pozycje w których nastąpiły zmiany w stosunku do pierwotnego wniosku. W punkcie „przyczyna zmian” należy wybrać opcję „kontynuacja działalności”.

2. W przypadku braku możliwości wypełnienia wniosku w wersji elektronicznej należy wypełnić „Wniosek o wpis do rejestru firm szkoleniowych” w wersji papierowej, (ten sam, który instytucja wypełniała przy rejestracji), który dostępny jest na stronie internetowej www.wup.zgora.pl, dodając na początku dopisek „KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI”, a następnie po podpisaniu przez osobę kierującą złożyć go osobiście lub przesłać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze pocztą zwykłą.

3. DOKONUJĄC AKTUALIZACJI NALEŻY WYPEŁNIĆ TYLKO TE RUBRYKI, W KTÓRYCH ZMIENIŁY SIĘ DANE.

Aktualizacji danych należy dokonać zgodnie z zamieszczonymi poniżej wskazówkami:

• Wszędzie tam, gdzie we wniosku występuje sformułowanie „w bieżącym roku kalendarzowym” należy ujmować dane dla 2011 roku (tematyka prowadzonych szkoleń, kadra prowadząca szkolenia, baza lokalowa, jej wyposażenie i środki dydaktyczne, metody oceny jakości szkoleń); natomiast w pozycjach, w których występuje sformułowanie „w poprzednim roku kalendarzowym”, dane powinny dotyczyć 2010 roku (liczba uczestników szkolenia; liczba osób przeszkolonych, liczba osób bezrobotnych i poszukujących pracy, którym udzielono pomocy w uzyskaniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej po ukończeniu szkolenia).

• W przypadku punktu 2.1. we wniosku, dotyczącego tematyki prowadzonych szkoleń prosimy o stosowanie następujących zasad.
- jeżeli nie nastąpiły żadne zmiany w dotychczasowych szkoleniach, a instytucja nie podaje propozycji nowych szkoleń należy w punkcie 2.3. (inne ważne informacje) wpisać: „BRAK ZMIAN W OFERCIE SZKOLENIOWEJ”
- jeżeli nie nastąpiły żadne zmiany w dotychczasowych szkoleniach, ale instytucja podaje propozycję nowych szkoleń to należy przedstawić w punkcie 2.1 tylko nowe szkolenia i dopisać w punkcie 2.3 informację „BRAK ZMIAN W DOTYCHCZASOWYCH SZKOLENIACH, DOPISANE ZOSTAŁY NOWE SZKOLENIA”
-jeżeli nastąpiły zmiany w dotychczasowych szkoleniach lub któreś ze starych szkoleń nie będzie realizowane w 2011 roku a dodatkowo instytucja ma propozycję nowych szkoleń należy podać pełną listę szkoleń z podkreśleniem nowych i tych ze zmianami.
- w punkcie 2.2. została dodana tabela dotycząca tematyki przygotowania zawodowego dorosłych, jest to nowa forma która nie miała miejsca w poprzednich wnioskach o wpis lub we wnioskach aktualizacyjnych. Jeśli firma prowadzi przygotowania zawodowe należy wypełnić we wniosku aktualizacyjnym (przygotowanie zawodowe-instrument rynku pracy umożliwiający osobom bezrobotnym będącym w szczególnej sytuacji na rynku pracy zdobywanie nowych kwalifikacji poprzez wykonywanie zadań zawodowych na stanowisku pracy, według ustalonego programu uzgodnionego pomiędzy starostą i pracodawcą, bez nawiązywania stosunku pracy
- dotychczasowa treść punktu 2.2. została oznaczona jako punkt 2.3.

• Jeżeli z informacji przesłanej przez instytucję szkoleniową w ramach aktualizacji nie wynikają zmiany określone w § 4, ust. 1, pkt. 1 Rozporządzenia w sprawie Rejestru Instytucji Szkoleniowych z dnia 27 października 2004 roku (t.j. zmiana siedziby, otwarcie i likwidacja oddziałów lub filii) wydane wcześniej zaświadczenie o wpisie instytucji do rejestru pozostaje w mocy.
Jeżeli nastąpiły takie zmiany, to w punkcie „przyczyna zmian” należy wybrać opcję „zmiana w danych”. W takim przypadku instytucja szkoleniowa załącza właściwy dokument potwierdzający zmianę (w przypadku przesłania kopii – potwierdzony za zgodność z oryginałem). W przypadku zmiany danych wydawane jest nowe zaświadczenie o wpisie instytucji do rejestru. Dodatkowo w przypadku otwarcia oddziału, który instytucja szkoleniowa chce również wpisać do Rejestru należy przesłać wypełniony wniosek o wpis na ten oddział.

Wypełniony wniosek należy dostarczyć do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze do dnia 31 stycznia 2011 roku.

FIRMY KTÓRYCH WNIOSKI AKTUALIZACYJNE NIE DOTRĄ DO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY DO 31 STYCZNIA 2011 ZOSTANĄ WYKREŚLONE Z REJESTRU.

Wnioski prosimy przesyłać na adres:
Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Wyspiańskiego 15
65-036 Zielona Góra


W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Beatą Pietraszkiewicz tel. 068 456 56 00.
e-mail: b.pietraszkiewicz@wup.zgora.pl

Nazwa dokumentu: Wykaz instytucji szkoleniowych z województwa lubuskiego zapisanych w RIS
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Pietraszkiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Pietraszkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Zajączkowski
Data wytworzenia informacji: 2011-02-15 13:23:20
Data udostępnienia informacji: 2011-02-15 13:23:20
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-15 13:59:22

Wersja do wydruku...