Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  WUP Zielona Góra
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
minus DANE ADRESOWE
minus KONTAKT DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
plus OSOBY KIERUJĄCE
minus WYDZIAŁY i PRACOWNICY
plus STATUT
plus REGULAMIN ORGANIZACYJNY
minus ZADANIA WUP
minus CO I JAK ZAŁATWIĆ W URZĘDZIE?
   plus Agencje zatrudnienia
   plus Zabezpieczenia społeczne
   minus Zaświadczenie stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w RP
   plus Instytucje szkoleniowe
   plus Udostępnianie informacji publicznych
   plus Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
plus REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
minus REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ
minus WOJEWÓDZKA RADA RYNKU PRACY
plus SKARGI, WNIOSKI I PETYCJE
minus SPOSOBY KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WUP DLA OSÓB UPRAWNIONYCH (GŁUCHYCH I GŁUCHONIEWIDOMYCH)
 RODO
minus REALIZACJA PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ
 PRACA W URZĘDZIE
plus Nabór zakończony
plus Nabór aktualny
 OFERTY PRACY
minus Oferty pracy w kraju
minus Oferty pracy za granicą
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Regulamin zamówień publicznych
plus Zamówienia poniżej 30 000 euro
plus Zamówienia powyżej 30 000 euro
plus Archiwum
plus Plan zamówień
 OGŁOSZENIA
minus Przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego marki Peugeot 407, rocznik 2007
minus OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERÓW - subregion Zielonogórski
minus OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERÓW - subregion Gorzowski
minus REGULAMIN W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH- subregion Zielonogórski
minus REGULAMIN W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH- subregion Gorzowski
minus Ogłoszenie w sprawie możliwości nieodpłatnego przekazania innej jednostce , składników rzeczowych majątku ruchomego
 STATYSTYKA I ANALIZY
minus Informacje miesięczne
 PLANOWANIE PRACY
minus 2019
minus 2018
minus 2017
minus 2016
minus 2015
minus Procedura planistyczna
 KONTROLE STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI WUP
minus 2018
minus 2017
minus 2016
minus 2015
minus 2014
minus 2013
minus 2012
minus 2011
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza dla użytkowników Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
 INNE
minus Redakcja biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 FUNDUSZE EUROPEJSKIE
minus RPO-LUBUSKIE2020
minus POWER
 PROJEKT: „ROZKRĘCAMY SPOŁECZNY BIZNES”
minus Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego
 SPRAWOZDANIE FINANSOWE
minus 2019
minus 2018
 Sprawy do załatwienia
A A A


Zaświadczenie stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 
Wymagane dokumenty
1 wniosek o wydanie zaświadczenia (w załącznikach)
2. Uwierzytelniona* kserokopia strony z ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo wnioskodawcy ze zdjęciem, datą i miejscem urodzenia.
3. Uwierzytelnione* kserokopie dokumentów potwierdzających świadczenie pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej w danym zawodzie lub branży, w szczególności:
  • a) świadectwo pracy,
  • b) zaświadczenie w wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z adnotacja urzędu gminy potwierdzającą, że działalność nadal jest prowadzona. W przypadku, gdy zaświadczenie o wpisie nie zawiera określenia przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, należy dołączyć zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.
  • c) decyzja urzędu gminy o wykreśleniu  z ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczenie potwierdzające wcześniejsze prowadzenie działalności wraz z informacją o dacie wyrejestrowania,
  • d) umowa cywilnoprawna – w przypadku świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
  • e) aktualny pełny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Uwierzytelnione* kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez wnioskodawcę kwalifikacji zawodowych, np. uprawnień budowlanych.
5. Kopia potwierdzenia wpłaty 50 zł na rachunek wskazany w opłatach.
 
Uwierzytelnienie* – oznacza poświadczenie „za zgodność z oryginałem”  przez pracownika zatrudnionego na stanowiskach urzędniczych w urzędzie gminy lub urzędach wydających dokumenty przedkładane wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub w urzędach wydających przedmiotowe zaświadczenia lub przez radcę prawnego, notariusza lub adwokata.
 
Miejsce załatwienia
Wojewódzki Urząd Pracy
65-036 Zielona Góra
ul. Wyspiańskiego 15
pokój nr 9
tel. 068 45 65 704
 
Opłaty
50 zł należy wpłacić na rachunek: BZ WBK S.A. I Oddział/ Zielona Góra
Nr konta: 70 1090 1535 0000 0000 5300 3934 z dopiskiem: opłata za wydanie zaświadczenia stwierdzającego wykonywanie działalności.
 
Termin załatwienia
7 dni
 
Tryb odwoławczy
W przypadku odmowy wydania zaświadczenia lub odmowy wydania zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę, przysługuje zażalenie (w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia)), wnoszone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem marszałka województwa lubuskiego – dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.
 
Dodatkowe informacje
Organem upoważnionym do wydawania zaświadczenia jest marszałek województwa:
- właściwy dla miejsca zamieszkania osoby składającej wniosek,
- właściwy ze względu na ostatnie miejsce wykonywania działalności lub ostatnie miejsce zatrudnienia, w przypadku braku miejsca zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej osoby składającej wniosek.
W Lubuskiem marszałek upoważnił do wydawania zaświadczeń – dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.
Wniosek powinno się składać gdy:
- jednym z kryteriów uznania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności gospodarczej w państwie przyjmującym jest udokumentowanie doświadczenia zawodowego,
- władze państwa przyjmującego, powołując się na Dyrektywę  99/42/WE, wymagającą przedstawienia zaświadczenia wskazującego na charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 
Podstawa prawna:
- Ustawa z 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych  nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 17 kwietnia 2008 r.) ( Dz.U. 08.63.394)
- Rozporządzenie ministra gospodarki z 7 maja 2008 r. w sprawie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U.08.90.549).

Nazwa dokumentu: Zaświadczenie stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w RP
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Kordoń
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Kordoń
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Kordoń
Data wytworzenia informacji: 2011-02-28 14:26:20
Data udostępnienia informacji: 2011-02-28 14:26:20
Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-01 10:01:30

Wersja do wydruku...