Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  WUP Zielona Góra
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
minus DANE ADRESOWE
minus KONTAKT DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
plus OSOBY KIERUJĄCE
plus WYDZIAŁY i PRACOWNICY
plus STATUT
plus REGULAMIN ORGANIZACYJNY
minus ZADANIA WUP
minus CO I JAK ZAŁATWIĆ W URZĘDZIE?
   plus Zabezpieczenia społeczne
   plus Agencje zatrudnienia
   plus Instytucje szkoleniowe
   minus Zaświadczenie stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w RP
   minus Wypłata świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych
   minus Udzielanie nieoprocentowanych pożyczek pracodawcom, którzy na skutek powodzi przejściowo zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ją ograniczyli.
   plus Udostępnianie informacji publicznych
plus REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
minus REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ
minus WOJEWÓDZKA RADA RYNKU PRACY
minus DLA BEZROBOTNYCH I PRACODAWCÓW
plus SKARGI, WNIOSKI I PETYCJE
minus SPOSOBY KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WUP DLA OSÓB UPRAWNIONYCH (GŁUCHYCH I GŁUCHONIEWIDOMYCH)
 RODO
minus REALIZACJA PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ
 PRACA W URZĘDZIE
plus Nabór zakończony
plus Nabór aktualny
 OFERTY PRACY
minus Oferty pracy w kraju
minus Oferty pracy za granicą
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Regulamin zamówień publicznych
plus Zamówienia poniżej 30 000 euro
plus Zamówienia powyżej 30 000 euro
plus Archiwum
plus Plan zamówień
 OGŁOSZENIA
minus Przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego marki Peugeot 407, rocznik 2007
minus OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERÓW - subregion Zielonogórski
minus OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERÓW - subregion Gorzowski
minus REGULAMIN W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH- subregion Zielonogórski
minus REGULAMIN W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH- subregion Gorzowski
minus Ogłoszenie w sprawie możliwości nieodpłatnego przekazania innej jednostce , składników rzeczowych majątku ruchomego
 STATYSTYKA I ANALIZY
minus Informacje miesięczne
 PLANOWANIE PRACY
minus 2018
minus 2017
minus 2016
minus 2015
minus Procedura planistyczna
 KONTROLE STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI WUP
minus 2017
minus 2016
minus 2015
minus 2014
minus 2013
minus 2012
minus 2011
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza dla użytkowników Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
 INNE
minus Redakcja biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Przepisy prawa
 FUNDUSZE EUROPEJSKIE
minus RPO-LUBUSKIE2020
minus POWER
 Sprawy do załatwienia
A A A


Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony i złożony w dwóch egzemplarzach wniosek indywidualny o wypłatę świadczeń wraz z załącznikiem (do pobrania poniżej),

 2. Dowody uzasadniające skorzystanie ze świadczeń, takie jak:

 • świadectwo pracy

 • w szczególnych przypadkach umowa o pracę

 • zaświadczenie od pracodawcy o niewypłaconych świadczeniach (jeśli pracodawca je wystawi)

W przypadku prowadzenia wobec pracodawcy postępowania sądowego i egzekucyjnego należy dołączyć:

 • wyrok opatrzony klauzulą wykonalności

 • postanowienie komornika o umorzeniu egzekucji z powodu jej bezskuteczności

 • w szczególnych przypadkach pozew przeciwko pracodawcy.

 1. Dokumenty potwierdzające śmierć pracownika oraz uprawnienie wnioskodawcy do renty rodzinnej po zmarłym.

Dokumenty powinny być składane w oryginałach, a ewentualne kopie - wraz z oryginałem do wglądu.

Miejsce załatwienia

Wojewódzki Urząd Pracy
Wydział ds. FGŚP
65-056 Zielona Góra
ul Wyspiańskiego 15
tel. 68 456 77 06
wup@wup.zgora.pl

Opłaty

Nie ma

Termin załatwienia

Marszałek województwa dokonuje wypłaty świadczeń niezwłocznie po stwierdzeniu, że wniosek obejmuje roszczenia pracownicze podlegające zaspokojeniu ze środków funduszu.

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wypłaty świadczeń w całości lub w części, marszałek województwa nie wydaje w sprawie decyzji ani postanowienia (art. 18 ustawy o ochronie…). O odmowie wypłaty świadczenia, marszałek niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę na piśmie, podając uzasadnienie odmowy. Spory powstałe w związku z odmową wypłaty świadczenia, rozstrzyga sąd właściwy z zakresu prawa pracy tj. Sąd Rejonowy Wydz. IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze 65-950 Zielona Góra Plac Słowiański 2.

Podstawa Prawna

 • Ustawa z 13 lipca 2006 roku o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. 2006 r. Nr 158, poz. 1121, z późn. zm.)

 • Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 7 grudnia 2011 roku w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz. U. 2011 r. Nr 278, poz. 1635)

 • Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 17 listopada 2011 roku w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz. U. 2011 r. Nr 261, poz. 1560)

 • Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 16 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz. U. 2011 r. Nr 278, poz. 1636).

Ilość odwiedzin: 11664
Nazwa dokumentu: Wypłata świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Kordoń
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Kordoń
Osoba, która wprowadzała dane: Marek Jęczmieńczuk
Data wytworzenia informacji: 2012-01-10 13:51:36
Data udostępnienia informacji: 2012-01-10 13:51:36
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-24 12:51:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...