Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  WUP Zielona Góra
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
minus DANE ADRESOWE
plus OSOBY KIERUJĄCE
plus WYDZIAŁY i PRACOWNICY
plus STATUT
plus REGULAMIN ORGANIZACYJNY
minus ZADANIA WUP
plus CO I JAK ZAŁATWIĆ W URZĘDZIE?
minus REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
   minus Agencje zatrudnienia
   minus Instytucje szkoleniowe
   minus Instytucje poradnictwa zawodowego
   minus Gminne centra informacji
   minus Kształcenie ustawiczne
   minus Akademickie biura karier
minus REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ
minus WOJEWÓDZKA RADA RYNKU PRACY
minus DLA BEZROBOTNYCH I PRACODAWCÓW
plus SKARGI, WNIOSKI I PETYCJE
minus SPOSOBY KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WUP DLA OSÓB UPRAWNIONYCH (GŁUCHYCH I GŁUCHONIEWIDOMYCH)
 PRACA W URZĘDZIE
plus Nabór aktualny
plus Nabór zakończony
 OFERTY PRACY
minus Oferty pracy w kraju
minus Oferty pracy za granicą
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Regulamin zamówień publicznych
plus Zamówienia poniżej 30 000 euro
plus Zamówienia powyżej 30 000 euro
plus Archiwum
plus Plan zamówień
 OGŁOSZENIA
minus Przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego marki Peugeot 407, rocznik 2007
minus OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERÓW - subregion Zielonogórski
minus OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERÓW - subregion Gorzowski
minus REGULAMIN W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH- subregion Zielonogórski
minus REGULAMIN W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH- subregion Gorzowski
minus Ogłoszenie w sprawie możliwości nieodpłatnego przekazania innej jednostce , składników rzeczowych majątku ruchomego
 STATYSTYKA I ANALIZY
minus Informacje miesięczne
 PLANOWANIE PRACY
minus 2018
minus 2017
minus 2016
minus 2015
minus Procedura planistyczna
 KONTROLE STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI WUP
minus 2016
minus 2015
minus 2014
minus 2013
minus 2012
minus 2011
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza dla użytkowników Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
 INNE
minus Redakcja biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Przepisy prawa
 FUNDUSZE EUROPEJSKIE
minus RPO-LUBUSKIE2020
minus POWER
 Sprawy do załatwienia
A A A


WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY > REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA

Spis dokumentów:
1. Agencje zatrudnienia
2. Instytucje szkoleniowe
3. Instytucje poradnictwa zawodowego
4. Gminne centra informacji
5. Kształcenie ustawiczne
6. Akademickie biura karier

Informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach, archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych.

 

 

Rejestracja w Wojewódzkim Urzędzie Pracy odbywa się zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, wprowadzoną zarządzeniem Nr 25 dyrektora WUP z 23 sierpnia 2005 r..

Korespondencję z poczty odbiera pracownik Wydziału Organizacyjno - Prawnego i przekazuje ją bezpośrednio do sekretariatu dyrektora. Sekretariat przyjmuje dostarczoną korespondencje wraz z przesyłkami poufnymi wpływającymi bez znaków określających ich charakter, a także odbiera przesyłki doręczane bezpośrednio przez interesantów.

Pisma mylnie nadesłane przesyła się pod właściwy adres, zawiadamiając o tym nadawcę.

Sekretariat umieszcza na każdym wpływającym piśmie, w górnym lewym rogu pierwszej strony (na korespondencji przekazywanej bez otwierania, a nie noszących znamion korespondencji prywatnej na przedniej stronie koperty ) pieczątkę wpływu określającą datę otrzymania.

1/ podlegającą załatwieniu przez dyrektora, wicedyrektora,

2/ podlegająca załatwieniu przez komórki organizacyjne.

W sprawach szczególnie ważnych i terminowych sekretariat może prowadzić terminarz, w którym odnotowuje wyznaczony termin załatwienia sprawy oraz komórkę lub referenta sprawy. Sekretariat zobowiązany jest informować kierowników komórek organizacyjnych o każdej zwłoce w załatwieniu spraw objętych terminem.

Sekretariat jest stałym punktem wymiany korespondencji przeznaczonej do obiegu wewnętrznego. Pojedyńcze przesyłki wymagające natychmiastowego doręczenia, komórki organizacyjne przekazują sobie za pośrednictwem sekretariatu.

W urzędzie obowiązuje bezdziennikowy system kancelaryjny oparty na tematycznym podziale spraw.

Bezdziennikowy system kancelaryjny polega na wyłącznej rejestracji spraw  (nie rejestruje się każdorazowo pism, dotyczących tych spraw ).

Sprawę rejestruje się tylko raz (na podstawie pisma wszczynającego tę sprawę ) w spisie spraw prowadzonym, dla danej teczki tematycznej zgodnie z wykazem akt.

Wykaz akt ujmuje w grupy wszystkie sprawy jednorodne lub pokrewne pod względem przedmiotowym oraz zawiera symbole i hasła klasyfikacyjne spraw.

 

 

Wykaz akt opiera się na systemie klasyfikacji dziesiętnej. Całość akt została podzielona na klasy I-go rzędu, oznaczone symbolem jednocyfrowym ( 0-9 ).

W ramach każdej z tych klas wprowadzono klasy II-go rzędu, oznaczone symbolami dwucyfrowymi, powstałymi przez dodanie do symbolu klasy I-go rzędu jednej z cyfr od 0-9. Według tej zasady wyodrębniono klasy III-go i IV-go rzędu.

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy znajduje się archiwum zakładowe, w którym jest przechowywana wszelka dokumentacja.

Archiwum działa na podstawie Rzeczowego Wykazu Akt Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który stanowi załącznik do Instrukcji Kancelaryjnej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.

Na pisemną prośbę osoby zainteresowanej dyrektor WUP w Zielonej Górze wyraża zgodę na udostępnienie danych z archiwum zakładowego.

Dane statystyczne oraz podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania WUP w Zielonej Górze są zamieszczane na ogólnodostępnej stronie internetowej pod adresem www.wup.zgora.pl

 

Ilość odwiedzin: 23191
Nazwa dokumentu: REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Zajączkowski
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Kordoń
Osoba, która wprowadzała dane: Marek Jęczmieńczuk
Data wytworzenia informacji: 2003-08-25 11:25:39
Data udostępnienia informacji: 2003-08-25 11:25:39
Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-30 09:15:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...