Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  WUP Zielona Góra
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
minus DANE ADRESOWE
minus KONTAKT DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
plus OSOBY KIERUJĄCE
minus WYDZIAŁY i PRACOWNICY
plus STATUT
minus REGULAMIN ORGANIZACYJNY
   minus Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
   minus Schemat organizacyjny
   minus Archiwum
      minus Zarządzenie Nr 8 z dnia 21.03.2006r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego WUP w Zielonej Górze
      minus Tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego WUP w Zielonej Górze
      minus Schemat organizacyjny
      minus Zarządzenie Nr 18 z dnia 1.06.2006 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym
      minus Zarządzenie Nr 9 z dnia 23.05.2007 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym
      minus Zarządzenie Nr 13 z dnia 27.08.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym
      minus Zarządzenie Nr 19 z dnia 19.10.2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym
      minus Zarządzenie Nr 13 z dnia 16.05.2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym
      minus Zarządzenie Nr 18 z dnia 30.06.2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
      minus Zarządzenie nr 2 z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
      minus Zarządzenie nr 7 z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze z dnia 02 lutego 2009 r.
      minus Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
      minus Schemat organizacyjny
      minus Zarządzenie nr 5 dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze z dnia 01.03.2010 r.
      minus Zarządzenie nr 37 dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
      minus Zarządzenie nr 35 dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
      minus Zarządzenie nr 3 dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
      minus Zarządzenie nr 9 dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze z dnia 17.03.2010 r.
      minus Zarządzenie nr 30 dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze z dnia 30.06.2010 r.
      minus Zarządzenie nr 38 dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze z dnia 01.09.2010 r.
      minus Zarządzenie nr 47 dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze z dnia 01.10.2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 38 z dnia 01.09.2010r.
      minus Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
      minus Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
      minus Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
      minus Zarządzenie nr 44 z 07.11.2014 r. Zmiana regulaminu organizacyjnego
      minus Zarządzenie nr 2 z 07.01.2015 - zmiana regulaminu organizacyjnego
      minus Zarządzenie nr 3 z 12.01.2015 Zmiana regulaminu organizacyjnego
      minus Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
minus ZADANIA WUP
plus CO I JAK ZAŁATWIĆ W URZĘDZIE?
plus REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
minus REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ
minus WOJEWÓDZKA RADA RYNKU PRACY
plus SKARGI, WNIOSKI I PETYCJE
minus SPOSOBY KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WUP DLA OSÓB UPRAWNIONYCH (GŁUCHYCH I GŁUCHONIEWIDOMYCH)
 RODO
minus REALIZACJA PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ
 PRACA W URZĘDZIE
plus Nabór zakończony
plus Nabór aktualny
 OFERTY PRACY
minus Oferty pracy w kraju
minus Oferty pracy za granicą
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Regulamin zamówień publicznych
plus Zamówienia poniżej 30 000 euro
plus Zamówienia powyżej 30 000 euro
plus Archiwum
plus Plan zamówień
 OGŁOSZENIA
minus Przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego marki Peugeot 407, rocznik 2007
minus OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERÓW - subregion Zielonogórski
minus OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERÓW - subregion Gorzowski
minus REGULAMIN W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH- subregion Zielonogórski
minus REGULAMIN W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH- subregion Gorzowski
minus Ogłoszenie w sprawie możliwości nieodpłatnego przekazania innej jednostce , składników rzeczowych majątku ruchomego
 STATYSTYKA I ANALIZY
minus Informacje miesięczne
 PLANOWANIE PRACY
minus 2019
minus 2018
minus 2017
minus 2016
minus 2015
minus Procedura planistyczna
 KONTROLE STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI WUP
minus 2018
minus 2017
minus 2016
minus 2015
minus 2014
minus 2013
minus 2012
minus 2011
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza dla użytkowników Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
 INNE
minus Redakcja biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 FUNDUSZE EUROPEJSKIE
minus RPO-LUBUSKIE2020
minus POWER
 PROJEKT: „ROZKRĘCAMY SPOŁECZNY BIZNES”
minus Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego
 SPRAWOZDANIE FINANSOWE
minus 2019
minus 2018
 Sprawy do załatwienia
A A A


Zarządzenie Nr 13
Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze
z dnia 27 sierpnia 2007r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze z dnia 20 grudnia 2004 r.

Na podstawie § 8 Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze z dnia 21 grudnia 2004 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze z dnia 20 grudnia 2004 r., zwanym dalej Regulaminem, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 Regulaminu po pkt. 8 dodaje się pkt 8a, który otrzymuje brzmienie: „PO KL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki;”
2. W § 8 Regulaminu po ust. 4 dodaje się ust. 4a, który otrzymuje brzmienie: „Centrum Metodyczne Doskonalenia Zawodowego funkcjonuje jako Oddział.”
3. § 10 ust. 9 Regulaminu otrzymuje brzmienie: „Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej kieruje Kierownik.”
4. § 11 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
     „ W WUP tworzy się następujące komórki organizacyjne
   1) Komórka ds. Audytu Wewnętrznego – NA;
   2) Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych – NT;
   3) Radca Prawny - NR;
   4) Rzecznik prasowy – NP;
   5) Wydział Organizacyjno – Prawny - NZ;
   6) Wydział Logistyki i Informatyki – NL;
   7) Oddział Informatyki – LI;
   8) Oddział Administracji - LA;
   9) Główny Księgowy – NF;
   10) Wydział Finansowy – FF
   11) Oddział Księgowości – FB;
   12)  Wicedyrektor ds. Funduszy Europejskich – DE;
   13) Wydział ds. Monitorowania, Kontroli i Ewaluacji Projektów Europejskich - EM;
   14) Zespół ds. Monitorowania ZPORR - MZ;
   15) Zespół ds. Monitorowania SPO RZL - MS;
   16) Zespół ds. Kontroli ZPORR - MK;
   17) Zespół ds. Kontroli SPO RZL - ML;
   18) Samodzielne Stanowisko ds. Ewaluacji – ME;
   19) Wydział ds. Projektów i Obsługi Formalno-Merytorycznej Programów Europejskich
- EP;
   20) Zespół ds. Projektów ZPORR - PZ;  
   21) Zespół ds. Projektów SPO RZL - PL;
   22) Zespół ds. Projektów Własnych - PW
   23) Samodzielne Stanowisko ds. Informacji i Promocji - PI;
   24) Zespół ds. Obsługi Finansowej SPO RZL - ES;
   25) Zespół ds. Obsługi Finansowej ZPORR - EZ;
   26) Wydział ds. Obsługi Projektów PO KL – EK;
   27) Oddział ds. Obsługi Finansowej, Monitorowania i Kontroli Projektów PO KL – KF;
   28) Zespół ds. Obsługi Finansowej i Monitorowania Projektów Konkursowych, - FM
   29) Zespół ds. Kontroli Projektów Konkursowych – FK
   30) Zespół ds. Obsługi Finansowej i Monitorowania Projektów Systemowych – FP
   31) Zespół ds. Kontroli Projektów Systemowych – FS;
   32) Oddział ds. Projektów PO KL – KO;
   33) Zespól ds. Projektów Konkursowych – OK
   34) Zespól ds. Projektów Systemowych – OS;
   35) Samodzielne stanowisko ds. Informacji i Promocji – KI;
   36) Wicedyrektor ds. Rynku Pracy i Doradztwa Zawodowego – DR;
   37) Wydział ds. Obsługi Rynku Pracy – RO;
   38)  Oddział Pośrednictwa Pracy, Zabezpieczenia Społecznego i Eures – OP;
   39) Oddział ds. Służby Zastępczej – OZ;
   40) Oddział Zamiejscowy Gorzów Wlkp. – OG;
   41) Wydział Programów i Analiz Rynku Pracy - RP;
   42) Oddział Programów Własnych i Monitorowania Funduszu Pracy - PR;
   43) Oddział  Informacji, Diagnoz, Analiz i Badań – PA;
   44) Centrum Metodyczne Doskonalenia Zawodowego – RC;
   45) Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Zielonej Górze - RZ;
   46) Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gorzowie Wlkp. – RG;
5. § 13 pkt 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie: „Sprawowanie nadzoru nad realizacją przez podległe komórki organizacyjne – CIZ w Zielonej Górze, CIZ w Gorzowie Wlkp., Centrum Metodyczne Doskonalenia Zawodowego, Wydział Obsługi Rynku Pracy oraz Wydział Programów i Analiz Rynku Pracy – określonych zagadnień merytorycznych oraz koordynowanie ich działań;”
6. § 13a Regulaminu otrzymuje brzmienie:
„Do zadań Wicedyrektora ds. Funduszy Europejskich należy koordynowanie i nadzór nad działalnością:
   1) Wydziału ds. Projektów i Obsługi Formalno-Merytorycznej Programów Europejskich;
   2) Wydziału ds. Monitorowania, Kontroli i Ewaluacji Projektów Europejskich;
   3) Wydziału ds. Obsługi Projektów PO KL;
   4) Zespołu ds. Obsługi Finansowej ZPORR;
   5) Zespołu ds. Obsługi Finansowej SPO RZL;
oraz  bieżąca współpraca w ramach wykonywanych zadań z Wicedyrektorem ds. Rynku Pracy i Doradztwa Zawodowego oraz Głównym Księgowym.”.
7. § 19 ust. 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie: „Działania wymienione w ust. 1 Rzecznik prasowy wykonuje we współpracy z Wydziałem ds. Projektów i Obsługi Formalno-Merytorycznej Programów Europejskich, Wydziałem ds. Obsługi Projektów PO KL, Wydziałem Obsługi Rynku Pracy oraz Wydziałem Programów i Analiz Rynku Pracy.”
8. § 22 ust. 1 zdanie pierwsze Regulaminu otrzymuje brzmienie: „Do zadań Wydziału Logistyki i  Informatyki należy:”
9. § 22 ust. 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie: „W ramach Wydziału Logistyki i Informatyki funkcjonuje Oddział Informatyki oraz Oddział Administracji.”
10. § 24  Regulaminu otrzymuje brzmienie: „1. Do zadań Wydziału ds. Projektów i Obsługi Formalno-Merytorycznej Programów Europejskich należy programowanie i wykonywanie zadań realizowanych przy współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego, w szczególności realizacja zadań związanych z wdrażaniem SPO RZL i ZPORR w zakresie dotyczącym EFS – zarówno w charakterze Instytucji Wdrażającej, jak również Beneficjenta Końcowego w zakresie projektów własnych, których uszczegółowienie znajduje się w Uzupełnieniu obu programów operacyjnych, w tym: 
   1) Wdrażanie projektów przy zachowaniu zasad wspólnotowych i postanowień umów finansowych na realizację projektów w ramach SPO RZL oraz ZPORR;
   2) Ogłaszanie konkursów na realizację projektów w ramach SPO RZL oraz ZPORR;
   3) Prowadzenie Punktu Przyjmowania Projektów w ramach SPO RZL oraz ZPORR;
   4) Dokonywanie oceny formalnej składanych wniosków aplikacyjnych w ramach SPO RZL oraz ZPORR;
   5) Wstępna ocena kwalifikowalności środków ujętych w projektach SPO RZL oraz ZPORR;
   6) Przygotowywanie i dokumentowanie posiedzeń Komisji Oceny Projektów;
   7) Bieżąca współpraca z realizatorami projektów SPO RZL oraz ZPORR;
   8) Przygotowywanie i realizacja projektów własnych przy zachowaniu zasad wspólnotowych i postanowień umów finansowych na realizację projektów w ramach SPO RZL i ZPORR;
   9) Prowadzenie punktu informacyjnego dla potencjalnych odbiorców pomocy;
   10) Przygotowywanie planów działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących EFS i realizacja tych zadań;
   11) Upowszechnianie informacji dotyczących realizowanych projektów;
   12) Wprowadzanie danych do systemu SIMIK w ramach SPO RZL oraz ZPORR; 
   13) Kontrola merytoryczna wniosków beneficjenta o płatność w ramach SPO RZL i ZPORR;
   14) Działania promocyjne i informacyjne związane z SPO RZL i ZPORR.
2. W Wydziale ds. Projektów i Obsługi Formalno-Merytorycznej Programów Europejskich funkcjonują: Zespół ds. Projektów ZPORR, Zespół ds. Projektów SPO RZL, Zespół ds. Projektów Własnych oraz Samodzielne Stanowisko ds. Informacji i Promocji.”
11. § 24a Regulaminu otrzymuje brzmienie: „1. Do zadań Wydziału ds. Monitorowania, Kontroli i Ewaluacji Projektów Europejskich należy kontrola realizacji, monitoring oraz zadania z zakresu ewaluacji projektów współfinansowanych przez UE, w tym:
   1) kontrola w siedzibie beneficjenta i na miejscu realizacji projektów przed dokonaniem płatności pod kątem rzetelności i prawdziwości wydatków;
   2) kontrola w siedzibie beneficjenta i na miejscu realizacji projektów mająca na celu zweryfikowanie zgodności realizacji projektu z założeniami oraz zidentyfikowanie potencjalnych problemów na możliwie każdym etapie realizacji projektów na podstawie analizy ryzyka realizowanych projektów;
   3) sporządzanie dokumentacji pokontrolnej;
   4) zapobieganie, informowanie i raportowanie o nieprawidłowościach oraz sporządzanie okresowych zestawień nieprawidłowości;
   5) wprowadzanie danych do systemu informatycznego SIMIK zgodnie z wykonywanymi działaniami;
   6) przyjmowanie sprawozdań z realizacji projektów w ramach SPO RZL oraz ZPORR;
   7) kontrolowanie poprawności przebiegu realizacji projektów pod względem formalnym i merytorycznym oraz przekazywanie właściwym jednostkom pisemnych uwag w ramach systemu monitorowania SPO RZL oraz ZPORR;
   8) przekazywanie uwag o stwierdzonych błędach i nieprawidłowościach w przebiegu stanu realizacji projektów pozostałym komórkom organizacyjnym WUP;
   9) sporządzanie sprawozdań z realizacji działania SPO RZL oraz ZPORR;
   10) stały kontakt z projektodawcami i Powiatowymi Urzędami Pracy w sprawach dotyczących monitorowania;
   11) zbieranie danych o Beneficjentach Ostatecznych przystępujących do projektu i wprowadzenie ich do systemu informacyjnego PEFS w ramach SPO RZL oraz ZPORR. 
2. W Wydziale ds. Monitorowania, Kontroli i Ewaluacji Projektów Europejskich funkcjonują: Zespół ds. Monitorowania ZPORR, Zespół ds. Monitorowania SPO RZL, Zespół ds. Kontroli ZPORR, Zespół ds. Kontroli SPO RZL, Samodzielne Stanowisko ds. Ewaluacji.
3. Kierownicy Zespołu ds. Kontroli ZPORR oraz Zespołu ds. Kontroli SPO RZL odpowiedzialni są w szczególności za prawidłowość przeprowadzanych kontroli realizacji projektów współfinansowanych przez UE, koordynację prawidłowego zapobiegania, informowania i raportowania o nieprawidłowościach oraz koordynowanie i kontrolę pracy Zespołów ds. SPO RZL i ZPORR;
4. Zespół ds. Kontroli SPO RZL odpowiada za kontrolę realizacji projektów współfinansowanych przez UE, zapobieganie, informowanie i raportowanie o nieprawidłowościach w ramach SPO RZL (działania 1.2 i 1.3) oraz wprowadzanie danych do systemu informatycznego SIMIK zgodnie z wykonywanymi działaniami;
5. Zespół ds. Kontroli ZPORR odpowiada za kontrolę realizacji projektów współfinansowanych przez UE oraz zapobieganie, informowanie i raportowanie o nieprawidłowościach w ramach ZPORR (działania 2.1, 2.3. i 2.4) oraz wprowadzanie danych do systemu informatycznego SIMIK zgodnie z wykonywanymi działaniami.”
12. § 24c Regulaminu otrzymuje brzmienie:
„1. Do zadań Wydziału ds. Obsługi Projektów PO KL należy: pełna obsługa wniosków o dofinansowanie projektów PO KL, sprawozdawczość i monitorowanie projektów oraz Działań PO KL, ocena wniosków beneficjentów o płatność oraz sporządzanie wniosków o refundację do Instytucji Pośredniczącej, prowadzenie działań kontrolnych realizowanych projektów w ramach PO KL oraz działania promocyjne i informacyjne związane z PO KL.
2. W Wydziale ds. Obsługi Projektów PO KL funkcjonują: Oddział ds. Obsługi Finansowej, Monitorowania i Kontroli Projektów PO KL, Oddział ds. Projektów PO KL oraz Samodzielne stanowisko ds. Informacji i Promocji.
3. Do zadań Oddziału ds. Obsługi Finansowej, Monitorowania i Kontroli Projektów PO KL należy:
   1) ocena wniosku o dofinansowanie, przyjętego do realizacji na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie, pod kątem stopnia uszczegółowienia zapisów w projekcie i załącznikach,
   2) przyjmowanie i weryfikacja wniosków Beneficjenta o płatność w zakresie kontroli formalno – rachunkowej oraz merytorycznej a także analiza postępu rzeczowej realizacji projektu, 
   3) przekazywanie Beneficjentom w formie pisemnej, telefonicznej lub bezpośredniej uwag dotyczących zapisów we wniosku Beneficjenta o płatność, 
   4) przekazywanie komórkom zajmującym się kontrolą PO KL wszelkich informacji dotyczących przebiegu realizacji projektu, ze szczególnym uwzględnieniem informacji na temat niezgodności / uchybień lub podejrzenia wystąpienia niezgodności / uchybień w realizacji projektu z umową o dofinansowanie projektu lub wnioskiem o dofinansowanie, w zakresie realizacji merytorycznej lub finansowej projektu, celem wykorzystania służbowego,
   5) sporządzanie wniosków o refundacje do IP, 
   6) pozyskiwanie informacji od poszczególnych komórek organizacyjnych WUP na temat zadań wykonanych w Zespołach, dotyczących wdrażania działań PO KL,
   7) sporządzanie i przekazywanie sprawozdań z realizacji działania,
   8) sporządzenie i przekazywanie informacji miesięcznej na temat realizacji działania,
   9) sporządzanie wszelkich informacji na temat postępu finansowego i merytorycznego projektu i działania,
   10) weryfikacja danych o beneficjentach ostatecznych przystępujących do projektu i wprowadzanie do systemu PEFS danych osobowych beneficjentów ostatecznych,
   11) ewidencjonowanie danych w systemie informatycznym SIMIK,
   12) kompletowanie i przechowywanie dokumentacji zgodnie z obowiązującą w WUP instrukcją kancelaryjną,
   13) stała współpraca z IP w sprawach dotyczących monitoringu i rozliczeń finansowych w ramach PO KL,
   14) sporządzanie analizy ryzyka projektów,
   15) przygotowywanie rocznych planów kontroli i przekazywanie ich do IP celem akceptacji,
   16) kontrola w siedzibie beneficjenta i na miejscu realizacji projektów przeprowadzana w trakcie ich realizacji oraz po zakończeniu realizacji projektów mająca na celu zweryfikowanie zgodności realizacji projektu z założeniami oraz zidentyfikowanie potencjalnych problemów na możliwie każdym etapie realizacji projektów na podstawie analizy ryzyka realizowanych projektów;
   17) kontrola w siedzibie beneficjenta i na miejscu realizacji projektów przed dokonaniem płatności pod kątem rzetelności i prawdziwości wydatków (na wniosek komórek merytorycznych WUP);
   18) sporządzanie dokumentacji pokontrolnej;
   19) zapobieganie, informowanie i raportowanie o nieprawidłowościach oraz sporządzanie okresowych zestawień/ raportów o nieprawidłowościach;
   20) wprowadzanie danych do systemu informatycznego SIMiK zgodnie z wykonywanymi działaniami.
4. W Oddziale ds. Obsługi Finansowej, Monitorowania i Kontroli Projektów PO KL  funkcjonują: Zespół ds. Obsługi Finansowej i Monitorowania Projektów Konkursowych, Zespół ds. Kontroli Projektów Konkursowych, Zespół ds. Obsługi Finansowej i Monitorowania Projektów Systemowych oraz Zespół ds. Kontroli Projektów Systemowych.
5. Do zadań Oddziału ds. Projektów PO KL należy: 
   1) przyjmowanie wniosków aplikacyjnych na projekty w ramach Działań 6.1  6.2 i 6.3 PO KL;
   2) weryfikacja formalna projektów składanych przez beneficjentów do IP 2 w ramach działań 6.1, 6.2 i 6.3 PO KL 
   3) przekazywanie formalnie poprawnych projektów do oceny merytorycznej w ramach działań 6.1, 6.2 i 6.3 PO KL;
   4) informowanie projektodawców o wynikach oceny formalnej i merytorycznej projektów w ramach działań 6.1, 6.2 i 6.3 PO KL 
   5) opracowanie zestawień projektów w ramach działań 6.1, 6.2 i 6.3 PO KL; 
   6) wprowadzanie danych do systemu informatycznego w ramach działań 6.1, 6.2 i 6.3 PO KL;
   7) bieżący kontakt z projektodawcami i instytucjami zaangażowanymi w realizację PO KL;
   8) działania w ramach Pomocy Technicznej:
      a) gromadzenie dokumentacji w ramach Pomocy Technicznej
      b) sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe do IP
      c) opracowywanie Rocznych Planów Działań, 
      d) realizacja projektów zaplanowanych w ramach Rocznego Planu Działania PT ,
      e) współpraca z IP w zakresie sprawozdawczości z realizacji Rocznego Planu Działania dla Pomocy Technicznej PO KL,
      f) konsultacje merytoryczne z jednostkami organizacyjnymi WUP zaangażowanymi w realizację projektów w ramach Rocznego Planu Działania dla Pomocy Technicznej PO KL 
      g) współpraca z Instytucją Pośredniczącą w tematyce projektów realizowanych w ramach Rocznego Planu Działania dla Pomocy Technicznej PO KL.
6. W Oddziale ds. Projektów PO KL funkcjonują: Zespół ds. Projektów Konkursowych oraz Zespół  ds. Projektów Systemowych.”
13.  § 25 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
 „ 1. Do zadań Wydziału Obsługi Rynku Pracy należy:
   1) Realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, państwami Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącymi do Unii Europejskiej i innymi państwami, z którymi UE i państwa członkowskie zawarły umowy o swobodzie przepływu osób, a w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału i świadczenia usług w sieci EURES; w tym:
      a) udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników w krajach UE/EOG,
      b) udzielanie pracodawcom pomocy w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
      c) inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,
      d) informowanie o warunkach życia i pracy oraz sytuacji na rynkach pracy, z uwzględnieniem występujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych,
      e) przeciwdziałanie i zwalczanie pojawiających się przeszkód w mobilności w dziedzinie zatrudnienia,
      f) informowanie o usługach EURES,
      g) inicjowanie projektów o zasięgu międzynarodowym i zarządzanie nimi.
   2) Realizacja zadań z obszaru koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich UE, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej i innych państw, z którymi UE i państwa członkowskie zawarły umowy o swobodzie przepływu osób, w szczególności:
   a) pełnienie funkcji instytucji właściwej;
   b) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach przyznania, odmowy lub zachowania prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych;
   c) wydawanie formularzy E 301 i E 303 upoważniających do poszukiwania pracy, transferów zasiłków, potwierdzających okresy zatrudnienia i ubezpieczenia;
   d) wydawanie formularzy E 302 dotyczących członków rodziny osoby bezrobotnej, którzy muszą być uwzględniani przy naliczaniu świadczeń z tytułu bezrobocia;
   e) występowanie z wnioskiem o wydanie formularzy E 301 do instytucji właściwych państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego i innych państw, z którymi UE i państwa członkowskie zawarły umowy o swobodzie przepływu osób;
   f) współpraca z instytucjami właściwymi państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego i innych państw, z którymi UE i państwa członkowskie zawarły umowy o swobodzie przepływu osób;
   3)  Realizowanie zadań wynikających z umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi w zakresie kierowania polskich obywateli do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych;
   4) Organizowanie pośrednictwa pracy w skali wojewódzkiej i międzywojewódzkiej, w tym przekazywanie (po dokonaniu weryfikacji) krajowych ofert pracy do powiatowych urzędów pracy;
   5) Opiniowanie kryteriów wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców;
   6) Koordynacja realizacji zadań z zakresu współpracy z instytucjami partnerstwa lokalnego;
   7) Współdziałanie w rozpowszechnianiu informacji o wojewódzkim rynku pracy;
   8) Realizacja zadań wynikających z przepisów o służbie zastępczej, w tym:
      a) Tworzenie i bieżąca aktualizacja dokumentacji związanej ze skierowaniem i przebiegiem służby zastępczej poborowych;
      b) Prowadzenie i aktualizacja rejestru poborowych skierowanych do służby zastępczej;
      c) Przygotowywanie projektów umów z podmiotami o wykonywanie pracy przez poborowych;
      d) Współpraca z zakładami pracy w zakresie pozyskiwania wolnych miejsc pracy dla poborowych;
      e) Administracyjna obsługa Wojewódzkiej Komisji ds. Służby Zastępczej;
      f) Nadzór nad procedurą związaną ze zwrotem wypłacanych przez podmioty świadczeń pieniężnych;
      g) Współpraca z właściwymi organami w zakresie prowadzonych spraw poborowych uchylających się od obowiązku odbycia służby zastępczej;
      h) Opracowywanie okresowych sprawozdań oraz informacji dotyczących osób skierowanych do odbycia służby zastępczej.
   9)  Prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawanie certyfikatów wstępnych i certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia; w tym:
      a) wydawanie certyfikatów wstępnych i certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawanie decyzji o odmowie wpisania do rejestru, o odmowie wydania certyfikatu i wykreśleniu z rejestru agencji,
      b) przekazywanie ministrowi właściwemu ds. pracy zbiorczej informacji o działalności agencji zatrudnienia.
   10)  Koordynowanie działań (nadzór merytoryczny) nad Oddziałem Zamiejscowym w Gorzowie Wielkopolskim.
   2. W ramach Wydziału Obsługi Rynku Pracy funkcjonują: Oddział Pośrednictwa Pracy, Zabezpieczenia Społecznego i Eures, Oddział ds. Służby Zastępczej oraz Oddział Zamiejscowy Gorzów Wlkp.”.
14. § 26 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
   „ 1. Do zadań Wydziału Programów i Analiz Rynku Pracy należy:
   1) Realizacja zadań z zakresu regionalnych strategii promocji zatrudnienia;
   2) Koordynacja przygotowywania lubuskich planów działań na rzecz zatrudnienia oraz ich monitoring;
   3) Współdziałanie z Wojewódzką Radą Zatrudnienia (WRZ) w określaniu i realizacji regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich oraz obsługa kancelaryjna WRZ;
   4) Podział posiadanych środków Funduszu Pracy na działania na rzecz promocji zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i aktywizacji bezrobotnych;
   5) Opracowywanie kryteriów i algorytmu podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatów na realizację programów promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty;
   6) Opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie programów regionalnych, w tym współfinansowanych ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa;
   7) Realizacja zadań związanych z przygotowanymi przez powiatowe urzędy pracy wnioskami o dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Pracy, będących w dyspozycji ministra; 
   8) Monitoring i badanie efektywności projektów realizowanych przez powiatowe urzędy pracy ze środków Funduszu Pracy;
   9) Realizacja zadań z zakresu szkoleń zawodowych i kształcenia ustawicznego w szczególności:
      a) diagnozowanie potrzeb rynku pracy w zakresie kształcenia ustawicznego oraz szkolenia bezrobotnych i poszukujących pracy;
      b) prowadzenie dialogu społecznego w zakresie polityki zatrudnienia i kształcenia ustawicznego pracowników i poszukujących pracy.
   10)  Współdziałanie z właściwymi organami oświatowymi w harmonizowaniu ustawicznego kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy;
   11)  Prowadzenie spraw związanych z wykazem zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja;
   12)  Monitorowanie sytuacji w zakresie planowanych i realizowanych w województwie zwolnień pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
   13)  Opracowywanie diagnoz, analiz i ocen dotyczących problematyki bezrobocia, zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu w województwie, w tym w wybranych segmentach wojewódzkiego rynku pracy;
   14)  Inicjowanie i współpraca przy realizacji badań regionalnego rynku pracy, w tym badanie popytu na pracę oraz monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych;
   15)  Realizacja „Programu badań statystycznych statystyki publicznej” w części dotyczącej obowiązków sprawozdawczych powiatowych i wojewódzkiego rynku pracy;
   16)  Opracowywanie meldunków i cyklicznych standardowych informacji dotyczących skali bezrobocia w województwie oraz tendencji i zjawisk na wojewódzkim rynku pracy;
   17)  Współdziałanie w rozpowszechnianiu informacji o wojewódzkim rynku pracy.
   2. W ramach Wydziału Programów i Analiz Rynku Pracy funkcjonują: Oddział Programów Własnych i Monitorowania Funduszu Pracy, Oddział Informacji, Diagnoz, Analiz i Badań.
15. § 27 ust. 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
„Zadania wymienione w ust. 1 są realizowane w CIZ w Zielonej Górze oraz CIZ w Gorzowie Wlkp.”.
16.  Po § 27 Regulaminu dodaje się § 27a, który otrzymuje brzmienie: „Do zadań Centrum Metodycznego Doskonalenia Zawodowego należy: 
   1) Określanie modelowych rozwiązań w zakresie wykorzystania informacji i poradnictwa zawodowego;
   2) Diagnozowanie potrzeb w zakresie metod i technik poradnictwa zawodowego;
   3) Gromadzenie i katalogowanie materiałów związanych z metodyką poradnictwa zawodowego oraz z psychologicznymi metodami diagnozowania;
   4) Pozyskiwanie i adaptację krajowych i zagranicznych metod i technik poradnictwa zawodowego;
   5) Weryfikowanie w praktyce metod i technik oceny przydatności zawodowej, w tym psychologicznych testów;
   6) Tworzenie i doskonalenie metod i technik poradnictwa zawodowego indywidualnego i grupowego;
   7) Szkolenie doradców zawodowych, pośredników pracy i innych grup pracowników urzędów pracy oraz partnerów rynku pracy, wraz z opracowywaniem modułowych programów szkolenia i materiałów szkoleniowych;
   8) Prowadzenie szkoleń instruktorskich dla doradców zawodowych i pośredników pracy z urzędów pracy województwa lubuskiego;
   9) Prowadzenie szkoleń instruktorskich dla doradców zawodowych z urzędów pracy województwa lubuskiego z zakresu wykorzystywania w procesie doradczym testów badających przydatność zawodową;
   10) Prowadzenie szkoleń instruktorskich dla liderów Klubów Pracy z urzędów pracy i instytucji partnerskich rynku pracy województwa lubuskiego z zakresu stosowania nowego programu Klubu Pracy;
   11) Współpraca z partnerami rynku pracy i instytucjami partnerskimi rynku pracy w zakresie rozwoju i realizacji poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy na terenie województwa lubuskiego m.in.:
      a) akademickimi biurami karier;
      b) mobilnymi centrami informacji zawodowej OHP;
      c) młodzieżowymi centrami informacji zawodowej OHP;
      d) gminnymi centrami informacji;
      e) centrami integracji społecznej;
      f) klubami integracji społecznej;
      g) rekonwersją żołnierzy Wojska Polskiego;
      h) spółdzielniami socjalnymi;
      i) zakładami karnymi;
      j) aresztami śledczymi;
      k) szpitalami specjalistycznymi;
      l) firmami szkoleniowymi;
      m) kuratorami sądowymi;
      n) ośrodkami pomocy społecznej;
      o) ośrodkami wspierającymi i aktywizującymi osoby niepełnosprawne;
      p) organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze ryku pracy;
   12) Opracowywanie, realizacja i koordynowanie programów własnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej;
   13) Współdziałanie z właściwymi organami oświatowymi w harmonizowaniu ustawicznego kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy;
   14) Prowadzenie rejestru instytucji szkoleniowych;

   15) Prowadzenie księgi ewidencji uczestników szkoleń metodycznych oraz wydawanie zaświadczeń uczestnikom;
   16) Prowadzenie dokumentacji szkoleń obejmującej: materiały szkoleniowe, program szkolenia, listy obecności uczestników, ankiety ewaluacyjne ze szkolenia, kopie zaświadczeń.”

§ 2. Załącznik nr 1 do Regulaminu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze – Schemat Organizacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. W pozostałym zakresie Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze pozostaje bez zmian.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjno – Prawnego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2007 r.

Ilość odwiedzin: 4542
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 13 z dnia 27.08.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Daniel Macur
Osoba, która wprowadzała dane: Marek Jęczmieńczuk
Data wytworzenia informacji: 2007-09-03 09:27:31
Data udostępnienia informacji: 2007-09-03 09:27:31
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-03 11:57:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...