Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  WUP Zielona Góra
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
minus DANE ADRESOWE
minus KONTAKT DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
plus OSOBY KIERUJĄCE
minus WYDZIAŁY i PRACOWNICY
plus STATUT
plus REGULAMIN ORGANIZACYJNY
minus ZADANIA WUP
plus CO I JAK ZAŁATWIĆ W URZĘDZIE?
plus REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
minus REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ
minus WOJEWÓDZKA RADA RYNKU PRACY
plus SKARGI, WNIOSKI I PETYCJE
minus SPOSOBY KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WUP DLA OSÓB UPRAWNIONYCH (GŁUCHYCH I GŁUCHONIEWIDOMYCH)
 RODO
minus REALIZACJA PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ
 PRACA W URZĘDZIE
plus Nabór zakończony
plus Nabór aktualny
 OFERTY PRACY
minus Oferty pracy w kraju
minus Oferty pracy za granicą
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Regulamin zamówień publicznych
plus Zamówienia poniżej 30 000 euro
plus Zamówienia powyżej 30 000 euro
minus Archiwum
   plus Archiwum 2017 - zamówienia poniżej 30 000 euro
   plus Archiwum 2017 - zamówienia powyżej 30 000 euro
   plus Archiwum 2016 - zamówienia poniżej 30 000 euro
   plus Archiwum 2016 - zamówienia powyżej 30 000 euro
   plus Archiwum 2015 - zamówienia poniżej 30 000 euro
   plus Archiwum 2015 - zamówienia powyżej 30 000 euro
   plus Archiwum 2014 - zamówienia poniżej 14 000 euro
   plus Archiwum 2014 - zamówienia powyżej 14 000 euro
   plus Archiwum 2013 - zamówienia poniżej 14 000 euro
   plus Archiwum 2013 - zamówienia powyżej 14 000 euro
   minus Archiwum 2012 - zamówienia poniżej 14 000 euro
      minus Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej świadczonej w standardzie GSM i bezprzewodowego dostępu do Internetu
      minus Zaproszenie do składania ofert na wykonanie plakatów
      minus Zaproszenie do składania ofert na wykonanie kalendarzy książkowych i ściennych
      minus Usługa tłumaczenia z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski NZ-ZA.075.08.2012.IR
      minus Usługa tłumaczenia z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski NZ-ZA.075.07.2012.IR
      minus dostawa oprogramowania - NZ.ZA.075.11.2012.KM
      minus Usługa ochrony w formie monitorowania systemu alarmowego GSM w zakresie całodobowym, konserwacja systemu alarmowego
      minus Skład i druk czterech numerów Biuletynu Informacyjnego WUP
      minus Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
      minus Usługa tlumaczenia przysięgłego z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski.
      minus Dostawa licencji antywirusowych do posiadanego przez WUP oprogramowania
      minus Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku WUP w Zielonej Górze
      minus Wykonanie, dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej
      minus Kalkulacja cenowa na opracowanie audytu energetycznego
      minus Spotkanie doradców EURES na terenie woj. lubuskiego, w dniach 9-11 maja 2012r.
      minus Dostawa licencji programów antywirusowych dla WUP w Zielonej Górze
      minus Wykonanie pub|ikacji opracowań obserwatorium Rynku Pracy
      minus Nabór na ekspertów
      minus Nabór na ekspertów
      minus Dostawa papieru kserograficznego na potrzeby WUP w Zielonej Górze
      minus wykonanie prac remontowych w pomieszczeniu biurowym w budynku WUP
      minus Organizacja szkoleń pt. "Trudny klient" 25-26 oraz 27-28 czerwca 2012r.
      minus Organizacja dwóch szkoleń pt. "Trudny klient" 25-26 oraz 27-28 czerwca 2012r.
      minus Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej świadczonej w standardzie GSM i bezprzewodowego dostępu do Internetu
      minus Wykonanie Studium Wykonalności dla projektu "Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
      minus Zaproszenie do składania ofert na wykonanie teczek reklamowych
      minus Postępowanie na wyłonienie wykonawcy plakatów
      minus Postępowanie na wyłonienie wykonawcy kalendarzy książkowych i ściennych
      minus Organizacja szkolenia szkolenia z zakresu EURES w dniach 6-7 grudnia 2012r.
      minus Dostawa bonów podarunkowych, NZ.ZA.075.103.2012.KM
      minus Wykonanie, dostawa i montaż przesuwnych regałów archiwizacyjnych, finansowanych ze środków Pomocy Technicznej PO KL na rok 2012r.
      minus Dostawa papieru do drukarek, materiałów biurowych oraz drobnego sprzętu biurowego
      minus Dostawa 26 krzeseł biurowych obrotowych
   plus Archiwum 2012 - zamówienia powyżej 14 000 euro
   plus Archiwum 2011
   plus Archiwum 2010
   plus Archiwum 2009
   plus Archiwum 2008
plus Plan zamówień
 OGŁOSZENIA
minus Przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego marki Peugeot 407, rocznik 2007
minus OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERÓW - subregion Zielonogórski
minus OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERÓW - subregion Gorzowski
minus REGULAMIN W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH- subregion Zielonogórski
minus REGULAMIN W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH- subregion Gorzowski
minus Ogłoszenie w sprawie możliwości nieodpłatnego przekazania innej jednostce , składników rzeczowych majątku ruchomego
 STATYSTYKA I ANALIZY
minus Informacje miesięczne
 PLANOWANIE PRACY
minus 2019
minus 2018
minus 2017
minus 2016
minus 2015
minus Procedura planistyczna
 KONTROLE STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI WUP
minus 2018
minus 2017
minus 2016
minus 2015
minus 2014
minus 2013
minus 2012
minus 2011
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza dla użytkowników Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
 INNE
minus Redakcja biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 FUNDUSZE EUROPEJSKIE
minus RPO-LUBUSKIE2020
minus POWER
 PROJEKT: „ROZKRĘCAMY SPOŁECZNY BIZNES”
minus Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego
 SPRAWOZDANIE FINANSOWE
minus 2019
minus 2018
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej świadczonej w standardzie GSM i bezprzewodowego dostępu do Internetu
NZ-ZA.232.07.2012.IR
2. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie plakatów
NZ.ZA.075.105.2012.IR
3. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie kalendarzy książkowych i ściennych
NZ.ZA.075.104.2012.IR
4. Usługa tłumaczenia z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski NZ-ZA.075.08.2012.IR
NZ-ZA.075.08.2012.IR
5. Usługa tłumaczenia z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski NZ-ZA.075.07.2012.IR
NZ-ZA.075.07.2012.IR
6. dostawa oprogramowania - NZ.ZA.075.11.2012.KM
dostawa oprogramowania
7. Usługa ochrony w formie monitorowania systemu alarmowego GSM w zakresie całodobowym, konserwacja systemu alarmowego
NZ.ZA.075.12.2012.KM
8. Skład i druk czterech numerów Biuletynu Informacyjnego WUP
NZ-ZA.075.14.2012.IR
9. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
NZ.ZA.075.17.2012.KM
10. Usługa tlumaczenia przysięgłego z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski.
NZ-ZA-075.21.2012.IR
11. Dostawa licencji antywirusowych do posiadanego przez WUP oprogramowania
NZ.ZA.075.22.2012.KM
12. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku WUP w Zielonej Górze
NZ.ZA.2140.01.2012.KM
13. Wykonanie, dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej
NZ.ZA.075.24.2012.KM
14. Kalkulacja cenowa na opracowanie audytu energetycznego
NZ.ZA.075.30.2012.KM
15. Spotkanie doradców EURES na terenie woj. lubuskiego, w dniach 9-11 maja 2012r.
NZ.ZA.075.37.2012.KM
16. Dostawa licencji programów antywirusowych dla WUP w Zielonej Górze
NZ.ZA.075.39.2012.KM
17. Wykonanie pub|ikacji opracowań obserwatorium Rynku Pracy
NZ-ZA.075.41.2012.IR
18. Nabór na ekspertów
EW.5747.02.138.2012.KSZ
19. Nabór na ekspertów
20. Dostawa papieru kserograficznego na potrzeby WUP w Zielonej Górze
NZ.ZA.075.54.2012.KM
21. wykonanie prac remontowych w pomieszczeniu biurowym w budynku WUP
NZ.ZA.075.58.2012.KM
22. Organizacja szkoleń pt. "Trudny klient" 25-26 oraz 27-28 czerwca 2012r.
NZ.ZA.075.61.2012.KM
23. Organizacja dwóch szkoleń pt. "Trudny klient" 25-26 oraz 27-28 czerwca 2012r.
24. Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej świadczonej w standardzie GSM i bezprzewodowego dostępu do Internetu
NZ-ZA.232.07.2012.IR
25. Wykonanie Studium Wykonalności dla projektu "Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
NZ.2146.01.04.2012.MN
26. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie teczek reklamowych
NZ.Za.075.106.2012.IR
27. Postępowanie na wyłonienie wykonawcy plakatów
NZ.ZA.075.104.2012.IR
28. Postępowanie na wyłonienie wykonawcy kalendarzy książkowych i ściennych
NZ.ZA.075.104.2012.IR
29. Organizacja szkolenia szkolenia z zakresu EURES w dniach 6-7 grudnia 2012r.
NZ.ZA.075.117.2012.KM
30. Dostawa bonów podarunkowych, NZ.ZA.075.103.2012.KM
NZ.ZA.075.103.2012.KM
31. Wykonanie, dostawa i montaż przesuwnych regałów archiwizacyjnych, finansowanych ze środków Pomocy Technicznej PO KL na rok 2012r.
NZ.ZA.075.119.2012.KM
32. Dostawa papieru do drukarek, materiałów biurowych oraz drobnego sprzętu biurowego
NZ-ZA.075.141.2012.IR
33. Dostawa 26 krzeseł biurowych obrotowych
NZ-ZA.075.142.2012.IR

Ilość odwiedzin: 2560
Nazwa dokumentu: Archiwum 2012 - zamówienia poniżej 14 000 euro
Osoba, która wytworzyła informację: Marek Jęczmieńczuk
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Jęczmieńczuk
Osoba, która wprowadzała dane: Marek Jęczmieńczuk
Data wytworzenia informacji: 2012-06-21 11:02:54
Data udostępnienia informacji: 2012-06-21 11:02:54
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-21 11:25:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...