Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  WUP Zielona Góra
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
minus DANE ADRESOWE
minus KONTAKT DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
plus OSOBY KIERUJĄCE
minus WYDZIAŁY i PRACOWNICY
plus STATUT
plus REGULAMIN ORGANIZACYJNY
minus ZADANIA WUP
plus CO I JAK ZAŁATWIĆ W URZĘDZIE?
plus REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
minus REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ
minus WOJEWÓDZKA RADA RYNKU PRACY
plus SKARGI, WNIOSKI I PETYCJE
minus SPOSOBY KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WUP DLA OSÓB UPRAWNIONYCH (GŁUCHYCH I GŁUCHONIEWIDOMYCH)
 RODO
minus REALIZACJA PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ
 PRACA W URZĘDZIE
plus Nabór zakończony
plus Nabór aktualny
 OFERTY PRACY
minus Oferty pracy w kraju
minus Oferty pracy za granicą
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Regulamin zamówień publicznych
plus Zamówienia poniżej 30 000 euro
plus Zamówienia powyżej 30 000 euro
minus Archiwum
   plus Archiwum 2017 - zamówienia poniżej 30 000 euro
   plus Archiwum 2017 - zamówienia powyżej 30 000 euro
   plus Archiwum 2016 - zamówienia poniżej 30 000 euro
   plus Archiwum 2016 - zamówienia powyżej 30 000 euro
   plus Archiwum 2015 - zamówienia poniżej 30 000 euro
   plus Archiwum 2015 - zamówienia powyżej 30 000 euro
   plus Archiwum 2014 - zamówienia poniżej 14 000 euro
   plus Archiwum 2014 - zamówienia powyżej 14 000 euro
   plus Archiwum 2013 - zamówienia poniżej 14 000 euro
   minus Archiwum 2013 - zamówienia powyżej 14 000 euro
      minus Wyłonienie wykonawcy publikacji opracowań Obserwtorium Rynku Pracy NZ-ZA.075.07.2013.IR
      minus Opracowanie, wydruk i dostawa plakatów promujących projekty : „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subreg. gorzowskiego” oraz „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subreg. zielonogór."
      minus Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek finansowana w ramach projektów „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" Poddziałanie 7.2.2 PO KL. NZ.ZA.2204.02.2013.IR.KM
      minus Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych WUP w Zielonej Górze w systemie sprzedaży bezgotówkowej - NZ-ZA.2204.05.2013.IR
      minus Wykonanie i dostawa mebli biurowych na potrzeby projektów : Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu gorzowskiego i zielonogórskiego oraz mebli na potrzeby WUP NZ.ZA.2204.04.2013.KM.IR
      minus Opracowanie, wydruk i dostawa plakatów promujących projekty „OWES subregionu gorzowskiego” „OWES subregionu zielonogórskiego” oraz druk „Biuletynu Informacyjnego WUP”
      minus Świadczenie usług pocztowych o charakterze powszechnym na potrzeby WUP w Zielonej Górze
      minus Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
      minus Dostawa materiałów biurowych na potrzeby OWES subregionu zielonogórskiego, OWES subregionu gorzowskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze NZ-ZA.2204.07.2013.IR.KM
      minus Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
      minus Dostawa komputerów, drukarek oraz rónżego sprzętu komputerowego na potrzeby Wojewdzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze NZ-ZA.2203.03.2013.IR
      minus Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
      minus Wykonanie i dostawa mat. informacyjno-promocyjnych dot. Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego oraz Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu gorzowskiego
      minus Dostawa urządzenia do archiwizacji danych oraz urządzenia sieciowego UTM wraz z jego konfiguracją
      minus Publikacja ogłoszeń prasowych oraz artykułów sponsorowanych w ramach projektów Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego oraz gorzowskiego NZ.ZA.2204.10.2013.KM.IR
      minus Publikacja ogłoszeń prasowych oraz artykułów sponsorowanych w ramach projektów: OWES subregionów zielonogórskiego oraz gorzowskiego
      minus Usługi doradcze dla Klientów Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego w latach 2013-2015
      minus Wykonanie i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych dot. OWES subregionu zielonogórskiego i gorzowskiego oraz CIiPKZawodowej NZ.ZA.2204.15.2013.KM.IR
      minus Usługi doradcze dla Klientów Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu gorzowskiego w latach 2013-2015
      minus Wykonanie i dostawa mebli biurowych na potrzeby OWES subregionu gorzowskiego, OWES subregionu zielonogórskiego oraz FGŚP w Zielonej Górze
      minus Usługi eksperckie dla Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego oraz Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu gorzowskiego
      minus Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
      minus Dostawa sprzętu komputerowego oraz kserokopiarek na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
      minus Wykonanie i dostawa szyldów na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
      minus Publikacja ogłoszeń prasowych i artykułów sponsorowanych oraz insert ulotek
   plus Archiwum 2012 - zamówienia poniżej 14 000 euro
   plus Archiwum 2012 - zamówienia powyżej 14 000 euro
   plus Archiwum 2011
   plus Archiwum 2010
   plus Archiwum 2009
   plus Archiwum 2008
plus Plan zamówień
 OGŁOSZENIA
minus Przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego marki Peugeot 407, rocznik 2007
minus OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERÓW - subregion Zielonogórski
minus OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERÓW - subregion Gorzowski
minus REGULAMIN W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH- subregion Zielonogórski
minus REGULAMIN W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH- subregion Gorzowski
minus Ogłoszenie w sprawie możliwości nieodpłatnego przekazania innej jednostce , składników rzeczowych majątku ruchomego
 STATYSTYKA I ANALIZY
minus Informacje miesięczne
 PLANOWANIE PRACY
minus 2019
minus 2018
minus 2017
minus 2016
minus 2015
minus Procedura planistyczna
 KONTROLE STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI WUP
minus 2018
minus 2017
minus 2016
minus 2015
minus 2014
minus 2013
minus 2012
minus 2011
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza dla użytkowników Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
 INNE
minus Redakcja biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 FUNDUSZE EUROPEJSKIE
minus RPO-LUBUSKIE2020
minus POWER
 PROJEKT: „ROZKRĘCAMY SPOŁECZNY BIZNES”
minus Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego
 SPRAWOZDANIE FINANSOWE
minus 2019
minus 2018
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. Wyłonienie wykonawcy publikacji opracowań Obserwtorium Rynku Pracy NZ-ZA.075.07.2013.IR
NZ-ZA.075.07.2013.IR
2. Opracowanie, wydruk i dostawa plakatów promujących projekty : „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subreg. gorzowskiego” oraz „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subreg. zielonogór."
NZ.ZA.2204.03.2013.KM.IR
3. Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek finansowana w ramach projektów „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" Poddziałanie 7.2.2 PO KL. NZ.ZA.2204.02.2013.IR.KM
„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego” oraz „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu gorzowskiego”
4. Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych WUP w Zielonej Górze w systemie sprzedaży bezgotówkowej - NZ-ZA.2204.05.2013.IR
NZ-ZA.2204.05.2013.IR
5. Wykonanie i dostawa mebli biurowych na potrzeby projektów : Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu gorzowskiego i zielonogórskiego oraz mebli na potrzeby WUP NZ.ZA.2204.04.2013.KM.IR
NZ.ZA.2204.04.2013.KM.IR
6. Opracowanie, wydruk i dostawa plakatów promujących projekty „OWES subregionu gorzowskiego” „OWES subregionu zielonogórskiego” oraz druk „Biuletynu Informacyjnego WUP”
NZ.ZA.2204.06.2013.KM.IR
7. Świadczenie usług pocztowych o charakterze powszechnym na potrzeby WUP w Zielonej Górze
NZ-ZA.2204.07.2013.IR
8. Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
Znak sprawy NZ.ZA.2203.01.2013.IR
9. Dostawa materiałów biurowych na potrzeby OWES subregionu zielonogórskiego, OWES subregionu gorzowskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze NZ-ZA.2204.07.2013.IR.KM
NZ-ZA.2204.07.2013.IR.KM
10. Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
NZ-ZA.2204.12.2013.IR.KM
11. Dostawa komputerów, drukarek oraz rónżego sprzętu komputerowego na potrzeby Wojewdzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze NZ-ZA.2203.03.2013.IR
NZ-ZA.2203.03.2013.IR
12. Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
NZ-ZA.2204.19.2013.IR
13. Wykonanie i dostawa mat. informacyjno-promocyjnych dot. Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego oraz Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu gorzowskiego
NZ.ZA.2204.08.2013.KM.IR
14. Dostawa urządzenia do archiwizacji danych oraz urządzenia sieciowego UTM wraz z jego konfiguracją
NZ.ZA.2203.02.2013.DB
15. Publikacja ogłoszeń prasowych oraz artykułów sponsorowanych w ramach projektów Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego oraz gorzowskiego NZ.ZA.2204.10.2013.KM.IR
NZ.ZA.2204.10.2013.KM.IR
16. Publikacja ogłoszeń prasowych oraz artykułów sponsorowanych w ramach projektów: OWES subregionów zielonogórskiego oraz gorzowskiego
NZ.ZA.2204.13.2013.KM.IR
17. Usługi doradcze dla Klientów Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego w latach 2013-2015
NZ.ZA.2204.14.2013.DB
18. Wykonanie i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych dot. OWES subregionu zielonogórskiego i gorzowskiego oraz CIiPKZawodowej NZ.ZA.2204.15.2013.KM.IR
NZ.ZA.2204.15.2013.KM.IR
19. Usługi doradcze dla Klientów Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu gorzowskiego w latach 2013-2015
NZ.ZA.2204.16.2013.DB
20. Wykonanie i dostawa mebli biurowych na potrzeby OWES subregionu gorzowskiego, OWES subregionu zielonogórskiego oraz FGŚP w Zielonej Górze
NZ.ZA.2204.17.2013.KM.IR
21. Usługi eksperckie dla Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego oraz Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu gorzowskiego
NZ.ZA.2204.18.2013.DB
22. Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
NZ.ZA.2204.20.2013.KM.IR
23. Dostawa sprzętu komputerowego oraz kserokopiarek na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
NZ.ZA.2203.04.2013.KM
24. Wykonanie i dostawa szyldów na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
NZ.ZA.2203.05.2013.KM
25. Publikacja ogłoszeń prasowych i artykułów sponsorowanych oraz insert ulotek
NZ.ZA.2204.21.2013.IR

Ilość odwiedzin: 2656
Nazwa dokumentu: Archiwum 2013 - zamówienia powyżej 14 000 euro
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Zajączkowski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Zajączkowski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Zajączkowski
Data wytworzenia informacji: 2013-04-17 14:37:42
Data udostępnienia informacji: 2013-04-17 14:37:42
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-17 14:38:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...