Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  WUP Zielona Góra
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
minus DANE ADRESOWE
minus KONTAKT DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
plus OSOBY KIERUJĄCE
minus WYDZIAŁY i PRACOWNICY
plus STATUT
plus REGULAMIN ORGANIZACYJNY
minus ZADANIA WUP
plus CO I JAK ZAŁATWIĆ W URZĘDZIE?
plus REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
minus REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ
minus WOJEWÓDZKA RADA RYNKU PRACY
plus SKARGI, WNIOSKI I PETYCJE
minus SPOSOBY KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WUP DLA OSÓB UPRAWNIONYCH (GŁUCHYCH I GŁUCHONIEWIDOMYCH)
 RODO
minus REALIZACJA PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ
 PRACA W URZĘDZIE
plus Nabór zakończony
plus Nabór aktualny
 OFERTY PRACY
minus Oferty pracy w kraju
minus Oferty pracy za granicą
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Regulamin zamówień publicznych
plus Zamówienia poniżej 30 000 euro
plus Zamówienia powyżej 30 000 euro
minus Archiwum
   plus Archiwum 2017 - zamówienia poniżej 30 000 euro
   plus Archiwum 2017 - zamówienia powyżej 30 000 euro
   plus Archiwum 2016 - zamówienia poniżej 30 000 euro
   plus Archiwum 2016 - zamówienia powyżej 30 000 euro
   plus Archiwum 2015 - zamówienia poniżej 30 000 euro
   plus Archiwum 2015 - zamówienia powyżej 30 000 euro
   plus Archiwum 2014 - zamówienia poniżej 14 000 euro
   plus Archiwum 2014 - zamówienia powyżej 14 000 euro
   minus Archiwum 2013 - zamówienia poniżej 14 000 euro
      minus Dostawa oprogramowania do serwisu informacji prawnej - on line NZ.ZA.075.08.2013.KM
      minus Transgraniczne Dni Informacyjno-Rekrutacyjne w Gorzowie Wlkp. – 27 luty 2013 r. - NZ-ZA.075.22.2013.IR
      minus Transgraniczne Dni Informacyjno-Rekrutacyjne w Zielonej Górze – 20 luty 2013 r. - NZ-ZA.075.23.2013.IR
      minus Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych WUP w Zielonej Górze w systemie sprzedaży bezgotówkowej - NZ-ZA.2204.01.2013.IR
      minus Wykonanie i emisja spotów radiowych promujących projekt OWES subregionu gorzowskiego NZ-ZA.075.29.2013.IR.KM
      minus Wykonanie i emisja spotów radiowych promujących projekt OWES subregionu zielonogórskiego NZ-ZA.075.30.2013.IR.KM
      minus Usługa sprzątania pomieszczeń OWES subregionu zielonogórskiego, NZ.ZA.075.42.2013.KM.IR
      minus Usługa sprzątania pomieszczeń OWES subregionu gorzowskiego, NZ.ZA.075.43.2013.KM.IR
      minus Wykonanie i emisja spotów radiowych promujących projekt OWES subregionu zielonogórskiego NZ-ZA.075.44.2013.IR.KM
      minus Wykonanie i emisja spotów radiowych promujących projekt OWES subregionu gorzowskiego NZ-ZA.075.45.2013.IR.KM
      minus Remont sanitariatu w poziomie piwnicy w budynku WUP w Zielonej Górze, NZ.ZA.075.28.2013.KM
      minus Wykonanie i utrzymanie łącz internetowych. NZ-ZA.075.55.2013.IR
      minus Organizacja szkolenia z zakresu EURES w dniach 15-17.05.2013 r. - NZ.ZA.075.56.2013.LJ
      minus Oferta na świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu bezprzewodowego dostępu do Internetu dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.
      minus Przeprowadzenie okresowej – pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku WUP w Zielonej Górze
      minus Utworzenie i utrzymanie portalu internetowego w ramach projektów "OWES subregionu zielonogórskiego" oraz "OWES subregionu gorzowskiego" współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS
      minus Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej w standardzie GSM, w ramach projektu "OWES subregionu zielonogórskiego" oraz "OWES subregionu gorzowskiego"
      minus Wykonanie i emisja audycji radiowych promujących Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim NZ-ZA.075.81.2013.KM
      minus Konserwacja dźwigu osobowego w budynku WUP w Zielonej Górze
      minus Oferta na świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu bezprzewodowego dostępu do Internetu dla OWES w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. NZ-ZA.075.100.2013.IR.KM
      minus Usługa sprzątania pomieszczeń wynajętych pod Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach projektu: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego”
      minus Usługa zorganizowania szkolenia
      minus Usługa sprzątania w oddziale zamiejscowym w Gorzowie Wlkp
      minus Przeprowadzenie warsztatów pt. „Zasady działania partnerstwa lokalnego. Możliwości i zagrożenia”
      minus Przeprowadzenie szkolenia pt. Indywidualny Plan Działania jako skuteczne narzędzie pracy
      minus Dostawa klimatyzatorów przenośnych
      minus Świadczenie usług medycznych w ramach badań wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielone Górze
   plus Archiwum 2013 - zamówienia powyżej 14 000 euro
   plus Archiwum 2012 - zamówienia poniżej 14 000 euro
   plus Archiwum 2012 - zamówienia powyżej 14 000 euro
   plus Archiwum 2011
   plus Archiwum 2010
   plus Archiwum 2009
   plus Archiwum 2008
plus Plan zamówień
 OGŁOSZENIA
minus Przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego marki Peugeot 407, rocznik 2007
minus OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERÓW - subregion Zielonogórski
minus OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERÓW - subregion Gorzowski
minus REGULAMIN W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH- subregion Zielonogórski
minus REGULAMIN W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH- subregion Gorzowski
minus Ogłoszenie w sprawie możliwości nieodpłatnego przekazania innej jednostce , składników rzeczowych majątku ruchomego
 STATYSTYKA I ANALIZY
minus Informacje miesięczne
 PLANOWANIE PRACY
minus 2019
minus 2018
minus 2017
minus 2016
minus 2015
minus Procedura planistyczna
 KONTROLE STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI WUP
minus 2018
minus 2017
minus 2016
minus 2015
minus 2014
minus 2013
minus 2012
minus 2011
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza dla użytkowników Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
 INNE
minus Redakcja biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 FUNDUSZE EUROPEJSKIE
minus RPO-LUBUSKIE2020
minus POWER
 PROJEKT: „ROZKRĘCAMY SPOŁECZNY BIZNES”
minus Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego
 SPRAWOZDANIE FINANSOWE
minus 2019
minus 2018
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. Dostawa oprogramowania do serwisu informacji prawnej - on line NZ.ZA.075.08.2013.KM
NZ.ZA.075.08.2013.KM
2. Transgraniczne Dni Informacyjno-Rekrutacyjne w Gorzowie Wlkp. – 27 luty 2013 r. - NZ-ZA.075.22.2013.IR
NZ-ZA.075.22.2013.IR
3. Transgraniczne Dni Informacyjno-Rekrutacyjne w Zielonej Górze – 20 luty 2013 r. - NZ-ZA.075.23.2013.IR
NZ-ZA.075.23.2013.IR
4. Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych WUP w Zielonej Górze w systemie sprzedaży bezgotówkowej - NZ-ZA.2204.01.2013.IR
NZ-ZA.2204.01.2013.IR
5. Wykonanie i emisja spotów radiowych promujących projekt OWES subregionu gorzowskiego NZ-ZA.075.29.2013.IR.KM
NZ-ZA.075.29.2013.IR.KM
6. Wykonanie i emisja spotów radiowych promujących projekt OWES subregionu zielonogórskiego NZ-ZA.075.30.2013.IR.KM
NZ-ZA.075.30.2013.IR.KM
7. Usługa sprzątania pomieszczeń OWES subregionu zielonogórskiego, NZ.ZA.075.42.2013.KM.IR
NZ.ZA.075.42.2013.KM.IR
8. Usługa sprzątania pomieszczeń OWES subregionu gorzowskiego, NZ.ZA.075.43.2013.KM.IR
NZ.ZA.075.43.2013.KM.IR
9. Wykonanie i emisja spotów radiowych promujących projekt OWES subregionu zielonogórskiego NZ-ZA.075.44.2013.IR.KM
NZ-ZA.075.44.2013.IR.KM
10. Wykonanie i emisja spotów radiowych promujących projekt OWES subregionu gorzowskiego NZ-ZA.075.45.2013.IR.KM
NZ-ZA.075.45.2013.IR.KM
11. Remont sanitariatu w poziomie piwnicy w budynku WUP w Zielonej Górze, NZ.ZA.075.28.2013.KM
NZ.ZA.075.28.2013.KM
12. Wykonanie i utrzymanie łącz internetowych. NZ-ZA.075.55.2013.IR
NZ-ZA.075.55.2013.IR
13. Organizacja szkolenia z zakresu EURES w dniach 15-17.05.2013 r. - NZ.ZA.075.56.2013.LJ
NZ.ZA.075.56.2013.LJ
14. Oferta na świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu bezprzewodowego dostępu do Internetu dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.
NZ-ZA.075.94.2013.IR.KM
15. Przeprowadzenie okresowej – pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku WUP w Zielonej Górze
NZ.ZA.075.61.2013.KM
16. Utworzenie i utrzymanie portalu internetowego w ramach projektów "OWES subregionu zielonogórskiego" oraz "OWES subregionu gorzowskiego" współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS
Poddziałanie 7.2.2 PO KL NZ.ZA.075.35.2013.KM
17. Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej w standardzie GSM, w ramach projektu "OWES subregionu zielonogórskiego" oraz "OWES subregionu gorzowskiego"
NZ.ZA.075.85.2013.DB
18. Wykonanie i emisja audycji radiowych promujących Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim NZ-ZA.075.81.2013.KM
NZ-ZA.075.81.2013.KM
19. Konserwacja dźwigu osobowego w budynku WUP w Zielonej Górze
NZ.ZA.075.98.2013.KM
20. Oferta na świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu bezprzewodowego dostępu do Internetu dla OWES w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. NZ-ZA.075.100.2013.IR.KM
21. Usługa sprzątania pomieszczeń wynajętych pod Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach projektu: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego”
NZ.ZA.075.106.2013.IR
22. Usługa zorganizowania szkolenia
NZ-ZA.075.104.2013.MN
23. Usługa sprzątania w oddziale zamiejscowym w Gorzowie Wlkp
NZ.ZA.075.138.2013.IR
24. Przeprowadzenie warsztatów pt. „Zasady działania partnerstwa lokalnego. Możliwości i zagrożenia”
NZ.ZA.075.140.2013.IR
25. Przeprowadzenie szkolenia pt. Indywidualny Plan Działania jako skuteczne narzędzie pracy
NZ.ZA.075.139.2013.IR
26. Dostawa klimatyzatorów przenośnych
NZ.ZA.075.162.2013.IR
27. Świadczenie usług medycznych w ramach badań wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielone Górze
NZ.ZA.075.165.2013.IR

Ilość odwiedzin: 2360
Nazwa dokumentu: Archiwum 2013 - zamówienia poniżej 14 000 euro
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Zajączkowski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Zajączkowski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Zajączkowski
Data wytworzenia informacji: 2013-04-17 14:38:58
Data udostępnienia informacji: 2013-04-17 14:38:58
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-17 14:41:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...