Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  WUP Zielona Góra
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
minus DANE ADRESOWE
minus KONTAKT DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
minus OSOBY KIERUJĄCE
   minus Dyrektor
   minus Wicedyrektor ds. rynku pracy i doradztwa zawodowego
   minus Wicedyrektor ds. funduszy europejskich
minus WYDZIAŁY i PRACOWNICY
plus STATUT
plus REGULAMIN ORGANIZACYJNY
minus ZADANIA WUP
plus CO I JAK ZAŁATWIĆ W URZĘDZIE?
plus REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
minus REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ
minus WOJEWÓDZKA RADA RYNKU PRACY
plus SKARGI, WNIOSKI I PETYCJE
minus SPOSOBY KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WUP DLA OSÓB UPRAWNIONYCH (GŁUCHYCH I GŁUCHONIEWIDOMYCH)
 RODO
minus REALIZACJA PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ
 PRACA W URZĘDZIE
plus Nabór zakończony
plus Nabór aktualny
 OFERTY PRACY
minus Oferty pracy w kraju
minus Oferty pracy za granicą
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Regulamin zamówień publicznych
plus Zamówienia poniżej 30 000 euro
plus Zamówienia powyżej 30 000 euro
plus Archiwum
plus Plan zamówień
 OGŁOSZENIA
minus Przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego marki Peugeot 407, rocznik 2007
minus OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERÓW - subregion Zielonogórski
minus OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERÓW - subregion Gorzowski
minus REGULAMIN W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH- subregion Zielonogórski
minus REGULAMIN W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH- subregion Gorzowski
minus Ogłoszenie w sprawie możliwości nieodpłatnego przekazania innej jednostce , składników rzeczowych majątku ruchomego
 STATYSTYKA I ANALIZY
minus Informacje miesięczne
 PLANOWANIE PRACY
minus 2019
minus 2018
minus 2017
minus 2016
minus 2015
minus Procedura planistyczna
 KONTROLE STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI WUP
minus 2018
minus 2017
minus 2016
minus 2015
minus 2014
minus 2013
minus 2012
minus 2011
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza dla użytkowników Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
 INNE
minus Redakcja biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 FUNDUSZE EUROPEJSKIE
minus RPO-LUBUSKIE2020
minus POWER
 PROJEKT: „ROZKRĘCAMY SPOŁECZNY BIZNES”
minus Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego
 SPRAWOZDANIE FINANSOWE
minus 2019
minus 2018
 Sprawy do załatwienia
A A A


WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY > OSOBY KIERUJĄCE

Spis dokumentów:
1. Dyrektor
2. Wicedyrektor ds. rynku pracy i doradztwa zawodowego
3. Wicedyrektor ds. funduszy europejskich

 OSOBY KIERUJĄCE WOJEWÓDZKIM URZĘDEM PRACY

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze jest jednostką organizacyjną samorządu województwa utworzoną w formie jednostki budżetowej przez Zarząd Województwo Lubuskie.

Nadzór nad działalnością WUP sprawuje Zarząd Województwa Lubuskiego, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Dyrektor WUP kieruje całokształtem prac Urzędu i reprezentuje go na zewnątrz.

Dyrektora WUP powołuje i odwołuje marszałek województwa na podstawie odrębnych przepisów.

Dyrektor WUP działa jednoosobowo na podstawie przepisów prawa i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

Wojewódzkim Urzędem Pracy kieruje dyrektor WUP przy pomocy wicedyrektora ds. rynku pracy i doradztwa zwodowego, wicedyrektora ds. funduszy europejskich, głównego księgowego oraz kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych.

Wicedyrektorów WUP powołuje i odwołuje dyrektor WUP.

Dyrektora WUP w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony przez niego wicedyrektor, a w przypadku braku takiego wyznaczenia, wicedyrektor o dłuższym stażu pracy na stanowisku.

W czasie równoczesnej nieobecności dyrektora i wicedyrektorów, zastępstwo sprawuje główny księgowy, a w razie jego nieobecności upoważniony pisemnie pracownik WUP, wyznaczony spośród osób kierujących komórkami organizacyjnymi WUP. Osoba zastępująca dyrektora działa każdorazowo na podstawie i w granicach udzielonego upoważnienia.

 

Ilość odwiedzin: 35117
Nazwa dokumentu: OSOBY KIERUJĄCE
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Zajączkowski
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Kordoń
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Kordoń
Data wytworzenia informacji: 2008-01-25 11:20:14
Data udostępnienia informacji: 2008-01-25 11:20:14
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-21 12:19:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...