Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  WUP Zielona Góra
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
minus DANE ADRESOWE
minus KONTAKT DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
plus OSOBY KIERUJĄCE
minus WYDZIAŁY i PRACOWNICY
plus STATUT
plus REGULAMIN ORGANIZACYJNY
minus ZADANIA WUP
plus CO I JAK ZAŁATWIĆ W URZĘDZIE?
minus REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
   plus Agencje zatrudnienia
   minus Instytucje szkoleniowe
   minus Instytucje poradnictwa zawodowego
minus REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ
minus WOJEWÓDZKA RADA RYNKU PRACY
plus SKARGI, WNIOSKI I PETYCJE
minus SPOSOBY KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WUP DLA OSÓB UPRAWNIONYCH (GŁUCHYCH I GŁUCHONIEWIDOMYCH)
 RODO
minus REALIZACJA PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ
 PRACA W URZĘDZIE
plus Nabór zakończony
plus Nabór aktualny
 OFERTY PRACY
minus Oferty pracy w kraju
minus Oferty pracy za granicą
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Regulamin zamówień publicznych
plus Zamówienia poniżej 30 000 euro
plus Zamówienia powyżej 30 000 euro
plus Archiwum
plus Plan zamówień
 OGŁOSZENIA
minus Przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego marki Peugeot 407, rocznik 2007
minus OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERÓW - subregion Zielonogórski
minus OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERÓW - subregion Gorzowski
minus REGULAMIN W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH- subregion Zielonogórski
minus REGULAMIN W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH- subregion Gorzowski
minus Ogłoszenie w sprawie możliwości nieodpłatnego przekazania innej jednostce , składników rzeczowych majątku ruchomego
 STATYSTYKA I ANALIZY
minus Informacje miesięczne
 PLANOWANIE PRACY
minus 2019
minus 2018
minus 2017
minus 2016
minus 2015
minus Procedura planistyczna
 KONTROLE STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI WUP
minus 2018
minus 2017
minus 2016
minus 2015
minus 2014
minus 2013
minus 2012
minus 2011
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza dla użytkowników Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
 INNE
minus Redakcja biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 FUNDUSZE EUROPEJSKIE
minus RPO-LUBUSKIE2020
minus POWER
 PROJEKT: „ROZKRĘCAMY SPOŁECZNY BIZNES”
minus Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego
 SPRAWOZDANIE FINANSOWE
minus 2019
minus 2018
 Sprawy do załatwienia
A A A


WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY > REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA

Spis dokumentów:
1. Agencje zatrudnienia
2. Instytucje szkoleniowe
3. Instytucje poradnictwa zawodowego

Informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach, archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych.

Rejestracja korespondencji w Wojewódzkim Urzędzie Pracy odbywa się zgodnie z zapisami Instrukcji kancelaryjnej wprowadzonej Zarządzeniem nr 12 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy  w Zielonej Górze z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt i Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.

Korespondencję z poczty odbiera pracownik Wydziału Organizacyjno - Prawnego i przekazuje ją bezpośrednio do sekretariatu dyrektora. Sekretariat przyjmuje dostarczoną korespondencje wraz z przesyłkami poufnymi wpływającymi bez znaków określających ich charakter, a także odbiera przesyłki doręczane bezpośrednio przez interesantów.

Pisma mylnie nadesłane przesyła się pod właściwy adres, zawiadamiając o tym nadawcę.

Sekretariat umieszcza na każdym wpływającym piśmie, w górnym lewym rogu pierwszej strony (na korespondencji przekazywanej bez otwierania, a nie noszących znamion korespondencji prywatnej na przedniej stronie koperty ) pieczątkę wpływu określającą datę otrzymania.

1/ podlegającą załatwieniu przez dyrektora, wicedyrektora,

2/ podlegająca załatwieniu przez komórki organizacyjne.

W sprawach szczególnie ważnych i terminowych sekretariat może prowadzić terminarz, w którym odnotowuje wyznaczony termin załatwienia sprawy oraz komórkę lub referenta sprawy. Sekretariat zobowiązany jest informować kierowników komórek organizacyjnych o każdej zwłoce w załatwieniu spraw objętych terminem.

Sekretariat jest stałym punktem wymiany korespondencji przeznaczonej do obiegu wewnętrznego. Pojedyńcze przesyłki wymagające natychmiastowego doręczenia, komórki organizacyjne przekazują sobie za pośrednictwem sekretariatu.

W urzędzie obowiązuje bezdziennikowy system kancelaryjny oparty na tematycznym podziale spraw.

Bezdziennikowy system kancelaryjny polega na wyłącznej rejestracji spraw  (nie rejestruje się każdorazowo pism, dotyczących tych spraw ).

Sprawę rejestruje się tylko raz (na podstawie pisma wszczynającego tę sprawę ) w spisie spraw prowadzonym, dla danej teczki tematycznej zgodnie z wykazem akt.

Wykaz akt ujmuje w grupy wszystkie sprawy jednorodne lub pokrewne pod względem przedmiotowym oraz zawiera symbole i hasła klasyfikacyjne spraw.

Wykaz akt opiera się na systemie klasyfikacji dziesiętnej. Całość akt została podzielona na klasy I-go rzędu, oznaczone symbolem jednocyfrowym ( 0-9 ).

W ramach każdej z tych klas wprowadzono klasy II-go rzędu, oznaczone symbolami dwucyfrowymi, powstałymi przez dodanie do symbolu klasy I-go rzędu jednej z cyfr od 0-9. Według tej zasady wyodrębniono klasy III-go i IV-go rzędu.

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy znajduje się archiwum zakładowe, w którym jest przechowywana wszelka dokumentacja.

Archiwum zakładowe funkcjonuje zgodnie z zasadami określonymi w obowiązującej Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.

Na pisemną prośbę osoby zainteresowanej dyrektor WUP w Zielonej Górze wyraża zgodę na udostępnienie danych z archiwum zakładowego.

Dane statystyczne oraz podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania WUP w Zielonej Górze są zamieszczane na ogólnodostępnej stronie internetowej pod adresem wup.zgora.pl.

Ilość odwiedzin: 27524
Nazwa dokumentu: REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
Osoba, która wytworzyła informację: Magda Hudziak
Osoba, która odpowiada za treść: Magda Hudziak
Osoba, która wprowadzała dane: Marek Jęczmieńczuk
Data wytworzenia informacji: 2018-10-25 11:25:00
Data udostępnienia informacji: 2018-10-25 11:25:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-25 13:10:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...