Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  WUP Zielona Góra
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
minus DANE ADRESOWE
minus KONTAKT DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
plus OSOBY KIERUJĄCE
minus WYDZIAŁY i PRACOWNICY
plus STATUT
plus REGULAMIN ORGANIZACYJNY
minus ZADANIA WUP
plus CO I JAK ZAŁATWIĆ W URZĘDZIE?
plus REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
minus REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ
minus WOJEWÓDZKA RADA RYNKU PRACY
plus SKARGI, WNIOSKI I PETYCJE
minus SPOSOBY KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WUP DLA OSÓB UPRAWNIONYCH (GŁUCHYCH I GŁUCHONIEWIDOMYCH)
 RODO
minus REALIZACJA PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ
 PRACA W URZĘDZIE
plus Nabór zakończony
plus Nabór aktualny
 OFERTY PRACY
minus Oferty pracy w kraju
minus Oferty pracy za granicą
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Regulamin zamówień publicznych
plus Zamówienia poniżej 30 000 euro
plus Zamówienia powyżej 30 000 euro
plus Archiwum
plus Plan zamówień
 OGŁOSZENIA
minus Przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego marki Peugeot 407, rocznik 2007
minus OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERÓW - subregion Zielonogórski
minus OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERÓW - subregion Gorzowski
minus REGULAMIN W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH- subregion Zielonogórski
minus REGULAMIN W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH- subregion Gorzowski
minus Ogłoszenie w sprawie możliwości nieodpłatnego przekazania innej jednostce , składników rzeczowych majątku ruchomego
 STATYSTYKA I ANALIZY
minus Informacje miesięczne
 PLANOWANIE PRACY
minus 2019
minus 2018
minus 2017
minus 2016
minus 2015
minus Procedura planistyczna
 KONTROLE STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI WUP
minus 2018
minus 2017
minus 2016
minus 2015
minus 2014
minus 2013
minus 2012
minus 2011
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza dla użytkowników Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
 INNE
minus Redakcja biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 FUNDUSZE EUROPEJSKIE
minus RPO-LUBUSKIE2020
minus POWER
 PROJEKT: „ROZKRĘCAMY SPOŁECZNY BIZNES”
minus Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego
 SPRAWOZDANIE FINANSOWE
minus 2019
minus 2018
 Sprawy do załatwienia
A A A


Mapa strony:

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
   DANE ADRESOWE
   KONTAKT DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
   OSOBY KIERUJĄCE
      Dyrektor
      Wicedyrektor ds. rynku pracy i doradztwa zawodowego
      Wicedyrektor ds. funduszy europejskich
   WYDZIAŁY i PRACOWNICY
   STATUT
      Statut
      Uchwała w sprawie nadania statutu
      Organ nadzorujący
      Podstawy prawne działalności
      Struktura WUP
      Majątek
   REGULAMIN ORGANIZACYJNY
      Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
      Schemat organizacyjny
      Archiwum
         Zarządzenie Nr 8 z dnia 21.03.2006r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego WUP w Zielonej Górze
         Tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego WUP w Zielonej Górze
         Schemat organizacyjny
         Zarządzenie Nr 18 z dnia 1.06.2006 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym
         Zarządzenie Nr 9 z dnia 23.05.2007 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym
         Zarządzenie Nr 13 z dnia 27.08.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym
         Zarządzenie Nr 19 z dnia 19.10.2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym
         Zarządzenie Nr 13 z dnia 16.05.2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym
         Zarządzenie Nr 18 z dnia 30.06.2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
         Zarządzenie nr 2 z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
         Zarządzenie nr 7 z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze z dnia 02 lutego 2009 r.
         Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
         Schemat organizacyjny
         Zarządzenie nr 5 dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze z dnia 01.03.2010 r.
         Zarządzenie nr 37 dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
         Zarządzenie nr 35 dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
         Zarządzenie nr 3 dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
         Zarządzenie nr 9 dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze z dnia 17.03.2010 r.
         Zarządzenie nr 30 dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze z dnia 30.06.2010 r.
         Zarządzenie nr 38 dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze z dnia 01.09.2010 r.
         Zarządzenie nr 47 dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze z dnia 01.10.2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 38 z dnia 01.09.2010r.
         Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
         Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
         Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
         Zarządzenie nr 44 z 07.11.2014 r. Zmiana regulaminu organizacyjnego
         Zarządzenie nr 2 z 07.01.2015 - zmiana regulaminu organizacyjnego
         Zarządzenie nr 3 z 12.01.2015 Zmiana regulaminu organizacyjnego
         Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
   ZADANIA WUP
   CO I JAK ZAŁATWIĆ W URZĘDZIE?
      Agencje zatrudnienia
         Wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
         Wydanie certyfikatu uwzględniającego zmiany
         Wykreślenie z rejestru agencji zatrudnienia na wniosek podmiotu.
         Przyjmowanie informacji o działalności agencji zatrudnienia
         Złożenie zawiadomienia przez przedsiębiorcę zagranicznego
         Wykaz podmiotów zagranicznych (WPZ)
         Procedury dotyczące przeprowadzania kontroli
      Zabezpieczenia społeczne
         Przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych w związku z zatrudnieniem w krajach UE/EOG
         Przyznanie prawa transferu zasiłku dla bezrobotnych w związku z poszukiwaniem pracy w krajach UE/EOG
         Potwierdzenie na formularzu U1 okresów zatrudnienia, ubezpieczenia, oraz pracy na własny rachunek przebytych na terenie RP
      Zaświadczenie stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w RP
      Instytucje szkoleniowe
         Procedury dotyczące instytucji szkoleniowych
      Udostępnianie informacji publicznych
         Udostępnianie informacji publicznych
         Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
      Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
         Wypłata świadczeń z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych
         Informacje dla dłużników FGŚP
         Udzielanie nieoprocentowanych pożyczek pracodawcom, którzy na skutek powodzi przejściowo zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ją ograniczyli.
   REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
      Agencje zatrudnienia
         Wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
         Wydanie certyfikatu uwzględniającego zmiany
         Wykreślenie z rejestru agencji zatrudnienia na wniosek podmiotu.
         Przyjmowanie informacji o działalności agencji zatrudnienia
         Złożenie zawiadomienia przez przedsiębiorcę zagranicznego
         Wykaz podmiotów zagranicznych (WPZ)
         Procedury dotyczące przeprowadzania kontroli
      Instytucje szkoleniowe
      Instytucje poradnictwa zawodowego
   REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ
   WOJEWÓDZKA RADA RYNKU PRACY
   SKARGI, WNIOSKI I PETYCJE
      Skargi, wnioski i petycje
   SPOSOBY KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WUP DLA OSÓB UPRAWNIONYCH (GŁUCHYCH I GŁUCHONIEWIDOMYCH)

RODO
   REALIZACJA PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

PRACA W URZĘDZIE
   Nabór zakończony
      Podinspektor w Zespole ds. Projektów Systemowych
         Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
         Wyniki
      Podinspektor w Zespole ds. Projektów Konkursowych
         Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
         Wyniki
      Podinspektor w Wydziale ds. Kontroli PO KL
         Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
         Wyniki
      Doradca zawodowy - stażysta
         Lista kandydatów spełniających
         Wyniki
      Inspektor - Wydział Programów i Analiz Rynku Pracy
         Lista kandydatów spełniających
         Wyniki
      Inspektor - Wydział Organizacyjno – Prawny
         Lista kandydatów spełniających wymagania
         Wyniki
      Doradca zawodowy
         Lista kandydatów spełniających
         Wyniki
      Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy - Wydział Organizacyjno - Prawny
         Lista kandydatów spełniających wymagania
         Wyniki
      Inspektor - Wydział Programów i Analiz Rynku Pracy
         Lista kandydatów spełniających wymagania
         Wyniki
      Podinspektor - Wydział ds. Projektów PO KL
         Lista kandydatów spełniających wymagania
         Wyniki
      Inspektor Wojewódzki
         Kandydaci spełniający wymagania
         Unieważnienie naboru
      Inspektor w Wydziale ds. Obsługi Finansowej i Monitorowania PO KL
         Lista kandydatów spełniających wymagania
         Wyniki
      Od doradcy zawodowego – stażysty do doradcy zawodowego
      Podinspektor w Wydziale Programów i Analiz Rynku Pracy
         Informacja o wynikach naboru
      Podinspektor w Wydziale Organizacyjno - Prawnym
         Informacja o wynikach naboru
      Podinspektor w Wydziale ds. Obsługi Finansowej i Monitorowania PO KL
         Informacja o wynikach naboru
      Główny specjalista w Wydziale Organizacyjno – Prawnym
         Informacja o wynikach naboru
      Inspektor Wojewódzki - komórka organizacyjna w strukturze Urzędu: Samodzielne Stanowisko ds. Projektów Własnych
         Wyniki
      Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
      Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy - II nabór
      od pośrednika pracy – stażysty, asystenta EURES do doradcy EURES
         Informacja o wynikach naboru
      Od pośrednika pracy – stażysty, asystenta EURES do doradcy EURES - II nabór
         Informacja o wynikach naboru
      Nabór na stanowisko - radcy prawnego
         Informacja o wynikach naboru
      Wicedyrektor ds. Rynku Pracy i Doradztwa Zawodowego
         Wyniki
      Główny księgowy
      Doradca zawodowy - stażysta
      Pośrednik pracy - stażysta
      Podinspektor
      Pośrednik pracy - stażysta (drugi nabór)
      Inspektor
      Nabór na wolne stanowiska w OWES w Zielonej Górze
         Starszy Inspektor - stanowisko ds. animacji
         Podinspektor - stanowisko ds. współpracy z podmiotami zewnętrznymi - informacja i promocja
         Starszy Inspektor - stanowisko ds. koordynacji doradztwa i usług specjalistycznych
         Starszy Specjalista - stanowisko ds. doradztwa - obszar umiejętności twardych
      Nabór na wolne stanowiska w OWES w Gorzowie Wielkopolskim
         Starszy Inspektor - stanowisko ds. animacji
         Starszy Specjalista - stanowisko ds. doradztwa - obszar umiejętności twardych
         Podinspektor - stanowisko ds. współpracy z podmiotami zewnętrznymi - informacja i promocja
         Starszy Inspektor - stanowisko ds. koordynacji doradztwa i usług specjalistycznych
         Kierownik OWES
         Starszy Specjalista - stanowisko ds. doradztwa - obszar umiejętności miękkich
      Drugi nabór na wolne stanowisko w OWES w Zielonej Górze
      Drugi nabór na wolne stanowisko w OWES w Gorzowie Wlkp.
      Kierownik - Centrum Metodyczne Doskonalenia Zawodowego
      Starszy inspektor (stanowisko ds. animacji) - OWES subregionu zielonogórskiego
      Starszy inspektor (stanowisko ds. animacji) - OWES subregionu gorzowskiego
      Podinspektor w Wydziale ds. Kontroli i Windykacji PO KL
      Podinspektor w Wydziale Programów i Analiz Rynku Pracy
      Podinspektor w Wydziale Obsługi Klienta
      Wicedyrektor ds. Funduszy Europejskich
      Inspektor (stanowisko ds. doradztwa kluczowego)
      Radca Prawny
      Podinspektor
      Podinspektor
      Starszy Inspektor
      Inspektor
      Podinspektor
      Podinspektor
      Inspektor
      Podinspektor
      Inspektor (doradca kluczowy)
      Inspektor
      Podinspektor
      Podinspektor
      Doradca Zawodowy
      Starszy inspektor wojewódzki
      Inspektor wojewódzki
      Doradca zawodowy – psycholog
      Doradca zawodowy - psycholog - II nabór
      Podinspektor
      Podinspektor
      Inspektor
      Podinspektor
      Zastępca naczelnika
      Podinspektor
      Doradca zawodowy - psycholog - III nabór
   Nabór aktualny
      Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze oraz kierownicze stanowiska urzędnicze
      Oświadczenia
      Doradca zawodowy - psycholog
      Doradca zawodowy - psycholog (II nabór)
      Podinspektor

OFERTY PRACY
   Oferty pracy w kraju
   Oferty pracy za granicą

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Regulamin zamówień publicznych
   Zamówienia poniżej 30 000 euro
      Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
      Wykonanie i dostawa kalendarzy książkowych na 2019 rok na potrzeby WUP w Zielonej Górze
      Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych Krajowego Funduszu Szkoleniowego
      Sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze w systemie sprzedaży bezgotówkowej
      Badania efektywności wsparcia udzielonego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 roku
      Przeprowadzenie usługi szkoleniowej dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
   Zamówienia powyżej 30 000 euro
      Kompleksowa dostawa i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby WUP w Zielonej Górze
   Archiwum
      Archiwum 2017 - zamówienia poniżej 30 000 euro
         Ddostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
         Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
         Dostawa paliwa
         Dostawa sprzętu sieciowego na potrzeby WUP
      Archiwum 2017 - zamówienia powyżej 30 000 euro
         Dostawa oprogramowania biurowego
         Świadczenie usług pocztowych
         Przetarg na usługi drukowania na potrzeby WUP w Zielonej Górze
         Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
         Usługi drukowania materiałów promocyjnych Krajowego Funduszu Szkoleniowego
         Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń drukujących
         Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń drukujących
         Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych Krajowego Funduszu Szkoleniowego
         Dostawa urządzenia drukującego i innych urządzeń komputerowych
         Usługi drukowania na potrzeby WUP w Zielonej Górze
      Archiwum 2016 - zamówienia poniżej 30 000 euro
         Sukcesywna dostawa środków czystości i artykułów higienicznych
         Sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze w systemie sprzedaży bezgotówkowej
         Comiesięczna konserwacja dźwigu osobowego, mieszczącego się w siedzibie urzędu
         Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
         Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynku WUP w Zielonej Górze
      Archiwum 2016 - zamówienia powyżej 30 000 euro
         Usługi drukowania na potrzeby WUP w Zielonej Górze
         Druk Biuletynu Informacyjnego WUP w Zielonej Górze
         Świadczenie działań aktywizacyjnych dla 900 osób długotrwale bezrobotnych z ustalonym profilem pomocy II albo III
         Dostawa kserokopiarki cyfrowej wraz z serwisem
         Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń drukujących
         Druk i dostawa materiałów promocyjnych Krajowego Funduszu Szkoleniowego
         Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń drukujących
         Przetarg nieograniczony na druk kalendarzy na 2017 rok
      Archiwum 2015 - zamówienia poniżej 30 000 euro
         Usługi cateringowe
         Dostawa oprogramowania w zakresie aktualnych informacji prawnych
         Usługa sprzątania pomieszczeń w Gorzowie Wlkp.
         Usługi cateringowe
         Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej oraz wykonanie badania termowizyjnego budynku WUP w Zielonej Górze
         Usługa sprzątania pomieszczeń w Gorzowie Wlkp.
         Kompleksowa organizacja Targów Aktywności Społecznej w Zielonej Górze
         Emisja spotów reklamowych
         Sukcesywna dostawa środków czystości i artykułów higienicznych
         Konkurs ofert na emisję reklam prasowych dot. promocji Krajowego Funduszu Szkoleniowego
         Wynajem sali konferencyjnej oraz usługa cateringowa
         Świadczenie usługi przekazu pocztowego/pieniężnego
         Wykonanie i utrzymanie łącza internetowego w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
         Kampania informacyjno-promocyjna Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu gorzowskiego
         Sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze w systemie sprzedaży bezgotówkowej
         Kampania telewizyjna promująca Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wlkp. oraz podmioty ekonomii społecznej subregionu gorzowskiego.
         Dostawa energii elektrycznej do budynku WUP w Zielonej Górze
         Organizacja konferencji podsumowującej działalność OWES w Gorzowie Wielkopolskim
         Dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia klimatyzacyjnego
         Wybór dostawcy energii elektrycznej do budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
         Organizacja konferencji podsumowującej działalność Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze
         Dostawa wody butelkowanej
         Dostawa i montaż krzeseł biurowych obrotowych
         Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kotłowni gazowej i wymiany pieca c.o. w budynku WUP w Zielonej Górze
         Dostawa dwóch dyktafonów i aparatu cyfrowego
         Wykonanie remontu sanitariatów na III piętrze budynku WUP w zielonej Górze
         Wykonanie rocznego przeglądu technicznego budynku WUP w Zielonej Górze
         Wymiana kotłów gazowych oraz częściowa przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej i c.o.
         Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze finansowana w ramach PO WER
         Dostawa materiałów biurowych
         Dostawa materiałów biurowych
      Archiwum 2015 - zamówienia powyżej 30 000 euro
         Świadczenie usług pocztowych o charakterze powszechnym na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
         Dostawa materiałów eksploatacyjnych
         Usługi telekomunikacyjne
         Dostawa materiałów eksploatacyjnych
         Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
         Świadczenie działań aktywizacyjnych dla 600 osób długotrwale bezrobotnych z ustalonym profilem pomocy II albo III
         Usługi drukowania na potrzeby WUP w Zielonej Górze
         Dostawa oprogramowania oraz odnowienie licencji na użytkowanie oprogramowania antywirusowego oraz "Budżet – księgowość budżetowa z planowaniem”
         Usługi drukowania na potrzeby WUP w Zielonej Górze
         Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
         Usługi doradcze dla Klientów Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego w 2015 roku oraz Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu gorzowskiego w 2015 roku
         Drukowanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących OWES subregionu zielonogórskiego oraz gorzowskiego
         Usługi doradztwa biznesowego dla Klientów Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego w 2015 roku
         Usługa drukowania i dostawy materiałów promocyjnych Krajowego Funduszu Szkoleniowego
         Wykonanie „Badania satysfakcji klienta” w województwie lubuskim
         Usługa drukowania i dostawy katalogu produktów i usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze
         Wykonanie i dostawa kalendarzy na 2016 rok
         Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń drukujących wraz z materiałami eksploatacyjnymi
         Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
      Archiwum 2014 - zamówienia poniżej 14 000 euro
         Sukcesywna dostawa paliw NZ.ZA.075.20.2014.IM
         Świadczenie usługi cateringowej na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
         Dostawa oprogramowania w zakresie aktualnych informacji prawnych; NZ.ZA.075.04.2014.KM
         Sukcesywna dostawa paliw; NZ.ZA.075.24.2014.IM
         Wykonanie tablicy pamiątkowej i informacyjnej NZ.ZA.075.26.2014.IM
         Wykonanie i utrzymanie łącz internetowych w siedzibie WUP w Zielonej Górze
         Usługa hostingowa serwisu www.lubuskiprzedsiebiorca.zgora.pl
         Świadczenie usług cateringowych
         Świadczenie usług cateringowych
         Pełnienie zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na czas prowadzonych prac związanych z termomodernizacją budynku WUP
         Sukcesywna dostawa paliw dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
         Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej świadczonej w standardzie GSM wraz z przeniesieniem numerów i usług bezprzewodowego dostępu do Internetu
         Dostawa aparatu cyfrowego typu lustrzanka wraz z akcesoriami na potrzeby OWES subregionu zielonogórskiego
         Dostawa aparatu cyfrowego typu lustrzanka wraz z akcesoriami na potrzeby OWES subregionu zielonogórskiego
         Oferta na dostawę materiałów i urządzeń biurowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
         Wykonanie i dostawa materiałów reklamowych oraz publikacji na potrzeby WUP w Zielonej Górze
         Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu gorzowskiego
         Wykonanie usługi szkoleniowej
         Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
         Przeprowadzenie rocznego przeglądu technicznego budynku WUP w Zielonej Górze
         Wykonanie i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
         Usługa szkoleniowa
         Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
         Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
      Archiwum 2014 - zamówienia powyżej 14 000 euro
         Wykonanie i dostawa publikacji, ulotek oraz materiałów promocyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
         Dostawa oprogramowania antywirusowego oraz odnowienie licencji na użytkowanie oprogramowania "Budżet – księgowość budżetowa z planowaniem” NZ.ZA.2203.01.2014.IM
         Kompleksowa usługa organizacji "Lubuskich targów aktywności społecznej"
         Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby WUP
         Skład, druk i dostawa Biuletynu Informacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze oraz druk ulotek
         Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
         Dostawa systemów informatycznych
         Wykonanie robót termomodernizacyjnych w budynku WUP w Zielonej Górze, tj. elewacja i modernizacja instalacji c.o.
         Usługi doradcze dla Klientów Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego oraz Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu gorzowskiego w latach 2014-2015
      Archiwum 2013 - zamówienia poniżej 14 000 euro
         Dostawa oprogramowania do serwisu informacji prawnej - on line NZ.ZA.075.08.2013.KM
         Transgraniczne Dni Informacyjno-Rekrutacyjne w Gorzowie Wlkp. – 27 luty 2013 r. - NZ-ZA.075.22.2013.IR
         Transgraniczne Dni Informacyjno-Rekrutacyjne w Zielonej Górze – 20 luty 2013 r. - NZ-ZA.075.23.2013.IR
         Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych WUP w Zielonej Górze w systemie sprzedaży bezgotówkowej - NZ-ZA.2204.01.2013.IR
         Wykonanie i emisja spotów radiowych promujących projekt OWES subregionu gorzowskiego NZ-ZA.075.29.2013.IR.KM
         Wykonanie i emisja spotów radiowych promujących projekt OWES subregionu zielonogórskiego NZ-ZA.075.30.2013.IR.KM
         Usługa sprzątania pomieszczeń OWES subregionu zielonogórskiego, NZ.ZA.075.42.2013.KM.IR
         Usługa sprzątania pomieszczeń OWES subregionu gorzowskiego, NZ.ZA.075.43.2013.KM.IR
         Wykonanie i emisja spotów radiowych promujących projekt OWES subregionu zielonogórskiego NZ-ZA.075.44.2013.IR.KM
         Wykonanie i emisja spotów radiowych promujących projekt OWES subregionu gorzowskiego NZ-ZA.075.45.2013.IR.KM
         Remont sanitariatu w poziomie piwnicy w budynku WUP w Zielonej Górze, NZ.ZA.075.28.2013.KM
         Wykonanie i utrzymanie łącz internetowych. NZ-ZA.075.55.2013.IR
         Organizacja szkolenia z zakresu EURES w dniach 15-17.05.2013 r. - NZ.ZA.075.56.2013.LJ
         Oferta na świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu bezprzewodowego dostępu do Internetu dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.
         Przeprowadzenie okresowej – pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku WUP w Zielonej Górze
         Utworzenie i utrzymanie portalu internetowego w ramach projektów "OWES subregionu zielonogórskiego" oraz "OWES subregionu gorzowskiego" współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS
         Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej w standardzie GSM, w ramach projektu "OWES subregionu zielonogórskiego" oraz "OWES subregionu gorzowskiego"
         Wykonanie i emisja audycji radiowych promujących Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim NZ-ZA.075.81.2013.KM
         Konserwacja dźwigu osobowego w budynku WUP w Zielonej Górze
         Oferta na świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu bezprzewodowego dostępu do Internetu dla OWES w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. NZ-ZA.075.100.2013.IR.KM
         Usługa sprzątania pomieszczeń wynajętych pod Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach projektu: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego”
         Usługa zorganizowania szkolenia
         Usługa sprzątania w oddziale zamiejscowym w Gorzowie Wlkp
         Przeprowadzenie warsztatów pt. „Zasady działania partnerstwa lokalnego. Możliwości i zagrożenia”
         Przeprowadzenie szkolenia pt. Indywidualny Plan Działania jako skuteczne narzędzie pracy
         Dostawa klimatyzatorów przenośnych
         Świadczenie usług medycznych w ramach badań wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielone Górze
      Archiwum 2013 - zamówienia powyżej 14 000 euro
         Wyłonienie wykonawcy publikacji opracowań Obserwtorium Rynku Pracy NZ-ZA.075.07.2013.IR
         Opracowanie, wydruk i dostawa plakatów promujących projekty : „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subreg. gorzowskiego” oraz „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subreg. zielonogór."
         Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek finansowana w ramach projektów „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" Poddziałanie 7.2.2 PO KL. NZ.ZA.2204.02.2013.IR.KM
         Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych WUP w Zielonej Górze w systemie sprzedaży bezgotówkowej - NZ-ZA.2204.05.2013.IR
         Wykonanie i dostawa mebli biurowych na potrzeby projektów : Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu gorzowskiego i zielonogórskiego oraz mebli na potrzeby WUP NZ.ZA.2204.04.2013.KM.IR
         Opracowanie, wydruk i dostawa plakatów promujących projekty „OWES subregionu gorzowskiego” „OWES subregionu zielonogórskiego” oraz druk „Biuletynu Informacyjnego WUP”
         Świadczenie usług pocztowych o charakterze powszechnym na potrzeby WUP w Zielonej Górze
         Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
         Dostawa materiałów biurowych na potrzeby OWES subregionu zielonogórskiego, OWES subregionu gorzowskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze NZ-ZA.2204.07.2013.IR.KM
         Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
         Dostawa komputerów, drukarek oraz rónżego sprzętu komputerowego na potrzeby Wojewdzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze NZ-ZA.2203.03.2013.IR
         Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
         Wykonanie i dostawa mat. informacyjno-promocyjnych dot. Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego oraz Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu gorzowskiego
         Dostawa urządzenia do archiwizacji danych oraz urządzenia sieciowego UTM wraz z jego konfiguracją
         Publikacja ogłoszeń prasowych oraz artykułów sponsorowanych w ramach projektów Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego oraz gorzowskiego NZ.ZA.2204.10.2013.KM.IR
         Publikacja ogłoszeń prasowych oraz artykułów sponsorowanych w ramach projektów: OWES subregionów zielonogórskiego oraz gorzowskiego
         Usługi doradcze dla Klientów Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego w latach 2013-2015
         Wykonanie i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych dot. OWES subregionu zielonogórskiego i gorzowskiego oraz CIiPKZawodowej NZ.ZA.2204.15.2013.KM.IR
         Usługi doradcze dla Klientów Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu gorzowskiego w latach 2013-2015
         Wykonanie i dostawa mebli biurowych na potrzeby OWES subregionu gorzowskiego, OWES subregionu zielonogórskiego oraz FGŚP w Zielonej Górze
         Usługi eksperckie dla Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego oraz Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu gorzowskiego
         Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
         Dostawa sprzętu komputerowego oraz kserokopiarek na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
         Wykonanie i dostawa szyldów na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
         Publikacja ogłoszeń prasowych i artykułów sponsorowanych oraz insert ulotek
      Archiwum 2012 - zamówienia poniżej 14 000 euro
         Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej świadczonej w standardzie GSM i bezprzewodowego dostępu do Internetu
         Zaproszenie do składania ofert na wykonanie plakatów
         Zaproszenie do składania ofert na wykonanie kalendarzy książkowych i ściennych
         Usługa tłumaczenia z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski NZ-ZA.075.08.2012.IR
         Usługa tłumaczenia z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski NZ-ZA.075.07.2012.IR
         dostawa oprogramowania - NZ.ZA.075.11.2012.KM
         Usługa ochrony w formie monitorowania systemu alarmowego GSM w zakresie całodobowym, konserwacja systemu alarmowego
         Skład i druk czterech numerów Biuletynu Informacyjnego WUP
         Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
         Usługa tlumaczenia przysięgłego z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski.
         Dostawa licencji antywirusowych do posiadanego przez WUP oprogramowania
         Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku WUP w Zielonej Górze
         Wykonanie, dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej
         Kalkulacja cenowa na opracowanie audytu energetycznego
         Spotkanie doradców EURES na terenie woj. lubuskiego, w dniach 9-11 maja 2012r.
         Dostawa licencji programów antywirusowych dla WUP w Zielonej Górze
         Wykonanie pub|ikacji opracowań obserwatorium Rynku Pracy
         Nabór na ekspertów
         Nabór na ekspertów
         Dostawa papieru kserograficznego na potrzeby WUP w Zielonej Górze
         wykonanie prac remontowych w pomieszczeniu biurowym w budynku WUP
         Organizacja szkoleń pt. "Trudny klient" 25-26 oraz 27-28 czerwca 2012r.
         Organizacja dwóch szkoleń pt. "Trudny klient" 25-26 oraz 27-28 czerwca 2012r.
         Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej świadczonej w standardzie GSM i bezprzewodowego dostępu do Internetu
         Wykonanie Studium Wykonalności dla projektu "Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
         Zaproszenie do składania ofert na wykonanie teczek reklamowych
         Postępowanie na wyłonienie wykonawcy plakatów
         Postępowanie na wyłonienie wykonawcy kalendarzy książkowych i ściennych
         Organizacja szkolenia szkolenia z zakresu EURES w dniach 6-7 grudnia 2012r.
         Dostawa bonów podarunkowych, NZ.ZA.075.103.2012.KM
         Wykonanie, dostawa i montaż przesuwnych regałów archiwizacyjnych, finansowanych ze środków Pomocy Technicznej PO KL na rok 2012r.
         Dostawa papieru do drukarek, materiałów biurowych oraz drobnego sprzętu biurowego
         Dostawa 26 krzeseł biurowych obrotowych
      Archiwum 2012 - zamówienia powyżej 14 000 euro
         Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej
         Sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych w systemie sprzedaży bezgotówkowej
         Organizacja szkoleń w ramach projektu Lubuski Przedsiębiorca, realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
         Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i akcesoriów komputerowych
         Dostawa i wdrożenie urządzenia sieciowego,
         Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku WUP w Zielonej Górze
         Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek współfinansowaną w ramach Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL
         Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek współfinansowaną w ramach Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL, Funduszu Pracy i FGŚP
         Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby WUP w Zielonej Górze
         Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku WUP w Zielonej Górze
         Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego finansowanego w ramach środków Pomocy Technicznej PO KL na 2012 rok, środków FGŚP oraz środków Funduszu Pracy WUP w Zielonej Górze
      Archiwum 2011
         Nabór na ekspertów
         Organizacji spotkania pt. "Wykształcenie a wymagania rynku pracy"
         Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
         Dostawa materiałów biurowych
         Wybór myjni
         Wykonawca szkolenia pt. "Umiejętne posługiwanie się głosem w pracy z grupą"
         Wykonanie, dostawa i montaż naświetla portierni WUP
         Wykonanie portalu internetowego partnerstwa lokalnego Forum Poradnictwa Zawodowego Województwa Lubuskiego
         System informacji multimedialnej dla osób bezrobotnych
         Spotkanie branżowe partnerstwa lokalnego na rzecz badań rynku pracy
         Dostawa kalendarzy książkowych na 2012 rok
         Dostawa papieru i materiałów biurowych finansowanych w ramach Pomocy Technicznej PO KL
         Wykonanie oraz montaż rozsuwanych drzwi zewnętrznych
         Dwudniowe szkolenie dla pracowników realizujących zadania EURES
         Dostawa bonów podarunkowych
         Dostawa papieru i materiałów biurowych finansowanych w ramach Pomocy Tchnicznej PO KL
         Dostawa paczek towarowych
         Naprawa i usunięcie usterek w samochodzie osobowym Peugeot 407
         Zakup niszczarek na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
         ARCHIWUM - ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 14 000 EURO - 2011 ROK
            Przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowo-budowlanych związanych z ochroną przeciwpożarową budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, przy ul. Wyspiańskiego 15
            Przetarg nieograniczon na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i akcesoriów komputerowych
            Przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowo-budowlanych związanych z osuszeniem ścian piwnic budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
            Przetarg nieograniczony na osuszenie ścian piwnic budynku oraz remont parkingu WUP w Zielonej Górze
            Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego
            Przetarg nieograniczony na osuszenie ścian piwnic budynku oraz remont parkingu WUP w Zielonej Górze
            Dostawa drukarki z akcesoriami do realizacji projektu Po dyplom! - studia podyplomowe dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia, współfinansowanego ze środków EFS
            Przetarg nieograniczony na świadczenie usług psychologicznych na rzecz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gorzowie Wlkp
            informacja o udzieleniu zamówienia na świadczenie powszechnych usług pocztowych polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek o wadze do 50 gram
            Przetarg nieograniczony na organizację szkoleń w ramach projektu Lubuski Przedsiębiorca, realizowanego w ramach Działania 6.2 PO KL
            Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
            Dostawa urządzeń przenośnych typu tablet na potrzeby WUP w Zielonej Górze
            Przetarg nieograniczony na dostawę tonerów oraz części zamiennych do drukarek, finansowaną w ramach Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2011 r. oraz z Funduszu Pracy
            Przetarg nieograniczonego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i akcesoriów komputerowych
      Archiwum 2010
         Przetarg nieograniczony na dostawę sprzetu komputerowego
         Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek
         Przetarg nieograniczony na dostawę komputera przenośnego z oprogramowaniem na potrzeby realizacji projektu PO DYPLOM! - studia podyplomowe dla pracowników publicznych służb zatrudnienia
         Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, finansowanego w ramach Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2010
         Przetarg nieograniczony na dostawę komputera przenośnego i serwera z oprogramowaniem systemowym
         Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dachu budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
         Przetarg nieograniczony na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej
         Przetarg nieograniczonego na świadczenie usług psychologicznych
         Przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku WUP
         Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek współfinansowany w ramach pomocy technicznej PO KL
         Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
      Archiwum 2009
         Pisemny przetarg na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej NZ.ZA-211-01/IR/09
         Przetarg ustny (aukcja) na sprzedaż samochodu osobowego marki Opel Vectra C,
         Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów biurowych i akcesoriów komputerowych
         Drugi pisemny przetarg na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej NZ-ZA-211-01/IR/09
         Przetarg nieograniczony na skład, druk i dostawę Biuletynu Informacyjnego WUP
         Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów biurowych i akcesoriów komputerowych NZ.ZO-2203-02/IR/09
         Przetarg ustny na sprzedaż samochodu osobowego marki Fiat Panda NZ.ZA-223-02/IR/09
         Drugi przetarg ustny (aukcja) na sprzedaż samochodu osobowego marki Fiat Panda NZ.ZA-223-02/IR/09
         Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów biurowych i komputera przenośnego niezbędnych do realizacji projektu pt. „Szkolenie dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia województwa lubu
         Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów biurowych i komputera przenośnego niezbędnych do realizacji projektu pt. „Szkolenia dla instytucji rynku pracy zaangażowanych w partnerstwo lokalne”
         Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego oraz części i akcesoriow komputerowych
         Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego
         Pretarg nieograniczony na dostawę wyrobów i drobnego sprzętu biurowego oraz tonerów i akcesoriów komputerowych, NZ.ZO-2203-05/IR/09
         Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz części i akcesoriow komputerowych, NZ.ZO-2203-04/KM/09
         Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowo budowlanych NZ.ZO-2203-06/KM/09
         Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego, znak sprawy NZ.ZO-2203-08/KM/09
         Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego
         Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia biurowego, wspierającego zadania rządowe z zakresu służby zastępczej
         Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz materiałów biurowych finansowanych ze środków Pomocy Technicznej PO KL
         Dot. negocjacji bez ogłoszenia na wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej wraz z zapewnieniem zaplecza techniczno-organizacyjnego, współfinansowanej z EFS w ramach PO KL Poddziałanie 6.1.2
         Dot. negocjacji bez ogłoszenia na wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej wraz z zapewnieniem zaplecza techniczno-organizacyjnego, współfinansowanej z EFS w ramach PO KL Poddziałanie 6.1.1
      Archiwum 2008
         Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę artykułów biurowych oraz akcesoriów komputerowych, NL-2202-01/IR/08
         Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu elektronicznego finansowanego z pomocy technicznej PO KL, NL-2204-01/IR/08
         Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego NL 2203-01/KM/08
         Przetarg nieograniczony na dostawę urządzenia powielającego NZ.ZA-2203-02/IR/08
         Przetarg nieograniczony na dostawę różnego sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych oraz części i akcesoriów komputerowych NZ.ZO-2203-03/IR/08
         Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego NZ.ZO-2203-04/IR/08
         Przetarg nieograniczony na dostawę różnego sprzętu i artykułów biurowych oraz różnego sprzętu komputerowego NZ.ZO-2204-02/IR/08
   Plan zamówień
      2018
      2017

OGŁOSZENIA
   Przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego marki Peugeot 407, rocznik 2007
   OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERÓW - subregion Zielonogórski
   OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERÓW - subregion Gorzowski
   REGULAMIN W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH- subregion Zielonogórski
   REGULAMIN W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH- subregion Gorzowski
   Ogłoszenie w sprawie możliwości nieodpłatnego przekazania innej jednostce , składników rzeczowych majątku ruchomego

STATYSTYKA I ANALIZY
   Informacje miesięczne

PLANOWANIE PRACY
   2019
   2018
   2017
   2016
   2015
   Procedura planistyczna

KONTROLE STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI WUP
   2018
   2017
   2016
   2015
   2014
   2013
   2012
   2011

ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza dla użytkowników Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

INNE
   Redakcja biuletynu
   Instrukcja obsługi biuletynu
      Wyszukiwarka
      Wersje do wydruku
      Rejestr zmian
      Nawigacja

FUNDUSZE EUROPEJSKIE
   RPO-LUBUSKIE2020
   POWER

PROJEKT: „ROZKRĘCAMY SPOŁECZNY BIZNES”
   Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
   2019
   2018